Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
   

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

-методи якісного і кількісного аналізу, основані на використанні електрохім. явищ у досліджуваному середовищі або на межі розділу фаз. До Е. м. а. належать електрогравіметричний, кулонометричний і полярографічний, а також аналізи з використанням амперометричного, потенціометричного, хронопотенціометричного, кондуктометричного і кулонометричного титрування (див. Титриметричний аналіз). В електрогравіметричном у аналізі визначуваний елемент дією пост. електр. струму виділяють на електроді, після чого електрод зважують і визначають кількість осадженої речовини. В кулонометричному аналізі вимірюють кількість електрики, витраченої на проходження електрохім. реакції. Електроліз проводять при пост. потенціалі або силі електр. струму, розраховуючи результати аналізу за формулою Фарадея (див. Фарадея закони). В основі полярографічного аналізу лежить залежність між силою струму і концентрацією речовини (див. Полярографія). Електрохім. титриметричні методи застосовують для встановлення кінцевої точки титрування. В амперометричному титруванні кінцеву точку титрування знаходять, слідкуючи за зміною граничного струму з використанням полярографічного пристрою. В потенціометричному титруванні використовуються індикаторний електрод і електрод порівняння. Кінцева точка титрування характеризується різкою зміною потенціалу індикаторного електрода. Поширені й методи прямої потенціометрії з використанням іоноселективнихелектродів. У хронопотенціометричному титруванні використовується концентраційно поляризований електрод (платина або ртуть) з великою поверхнею і електрод порівняння, через які пропускають струм, слідкуючи за часом зміни потенціалу індикаторного електрода від початкового значення до деякого вищого. Кінцева точка титрування визначається по залежності зміни потенціалу від кількості доданого реагенту. При кондуктометричному (або високочастотному) титруванні кінцева точка титрування визначається по зміні електропровідності розчину залежно від кількості доданого реагенту. Аналіз з використанням кулонометричного титрування полягає у вимірюванні кількості електрики, затраченої на реакцію з визначуваним компонентом, який безпосередньо чи побічним шляхом бере участь в електродній реакції. Метод формально відноситься до титриметричного аналізу, тому що в ньому не використовуються бюретки і титровані розчини. Реагенти генеруються (утворюються) в процесі електрохім. реакцій. Кінцеву точку титрування знаходять різними фізико-хім. методами.

Літ.: Ляликов Ю. С. Физико-химические методы анализа. М., 1974; Лопатин Б. А. Теоретические основы электрохимических методов анализа. М.. 1975.

В. В. Сухан.

 

Схожі за змістом слова та фрази