Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow монол-морс arrow МОРАЛЬНЕ ЗНОШУВАННЯ
   

МОРАЛЬНЕ ЗНОШУВАННЯ

—економічна категорія, що характеризує конструктивне старіння і знецінення машин, устаткування та ін. основних засобів виробництва в результаті впровадження досконаліших на основі науково-технічного прогресу. М. з. проявляється у двох формах. Перша пов'язана з втратою осн. фондами частини їхньої вартості в результаті підвищення продуктивності праці у галузях, які їх виробляють. Ця форма не викликає необхідності заміни функціонуючого устаткування новим, тому що тех. рівень діючого і нового устаткування лишається одним і тим самим. Друга форма М. з. пов'язана з виникненням нової, більш продуктивної і екон. техніки. Це призводить до того, що існуюча техніка, яка фізично цілком придатна до експлуатації (див. Фізичне зношування), застаріває, починає гальмувати зростання продуктивності праці. В різних сусп.-екон. формаціях М. з. проявляється по-різному. За капіталізму М. з. основного капіталу відбувається стихійно внаслідок капіталістичної конкуренції, гонитви капіталістів за найвищим прибутком, що призводить до загострення антагоністичних суперечностей. Масового характеру М. з. набуває в період економічних криз надвиробництва. За соціалізму М. з. осн. фондів враховується в планомірному регулюванні розвитку сусп. виробництва на базі тех. прогресу. Систематична своєчасна заміна застарілого устаткування більш продуктивним здійснюється в плановому порядку і є необхідною умовою зростання продуктивності праці, ефективності сусп. виробн. та поліпшення на цій основі матеріального добробуту трудящих. Фізичне і М. з. враховують, визначаючи строки функціонування основних фондів, норми амортизації.

І. О. Гріненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази