Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ (ФАХІВЦІ)
   

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ (ФАХІВЦІ)

- випускники вищих навч. закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних осв.-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі посвідчення про направлення на роботу. Такі особи вважаються молодими фахівцями протягом 3 років з моменту укладення ними трудового договору із замовником. Вищі навч. заклади України здійснюють підготовку спеціалістів за рахунок: коштів держ. бюджету різних рівнів — за держ. замовленням; коштів юрид. та фіз. осіб — для роботи у недерж. секторі нар. г-ва; власних коштів особи — для роботи у держ. і недерж. секторах нар. г-ва (за бажанням). Особи, які навчаються за рахунок держ. коштів, укладають з адміністрацією вищого навч. закладу угоду, за якою вони зобов'язуються після закін. навчання працювати в держ. секторі нар. г-ва не менше 3 років. У разі відмови випускники повинні відшкодувати у встановленому порядку до держ. бюджету повну вартість навчання. Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навч. заклади за рахунок коштів відповідних юрид. та фіз. осіб, визначається угодами між ними. Випускники, які закінчили вищі навч. заклади за власний рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за особистим бажанням.

Керівники вищих навч. закладів після зарахування осіб на навчання за держ. замовленням укладають з ними угоду. За рік до закін. навчання держ. установи та організації укладають контракти з виконавцями держ. замовлення відповідно до кількості замовлених місць, подають м-вам і відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навч. заклади, які виконують держзамовлення, перелік місць працевлаштування та умов, які вони зобов'язуються створити випускникові (забезпечення житлом, розмір зарплати, ін. соціальні гарантії). Особи, зараховані до вищих навч. закладів на цільові місця відповідно до пост. КМ України «Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів» від 21.VII 1992, після закінчення вищого навч. закладу направляються на роботу на підприємства, в організації сільс., ліс, вод. г-ва, перероб. галузей агропром. комплексу, закладів соціальної сфери села і зобов'язані відпрацювати за призначенням не менше 3 років. Умови розірвання М. с. (ф.) угоди, розірвання угоди за ініціативою замовника, порядок працевлаштування випускників, надання соціальних гарантій і компенсацій регламентуються Порядком працевлаштування випускників навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затв. КМ України 22.УШ 1996. та Положенням про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, затв. наказом Міносвіти України 23.III 1994 (із змінами 9.XII 1996). Звільнення М. с. (ф.) з ініціативи замовника до закін. строку угоди дозволяється у випадках, передбачених ст. 40 Кодексу законів про працю України.

Відмова у прийнятті на роботу М. с. (ф.) забороняється. Якщо замовник відмовляє М. с. (ф.) у прийомі на роботу після одержання з вищого навч. закладу картки працевлаштування, влаштування його на роботу здійснюється через державну службу зайнятості. Протягом 10 днів з моменту реєстрації як таких, що шукають роботу, М. с. (ф.) підшукується відповідна робота з урахуванням спеціальності. Якщо підходящої роботи не запропоновано, їм надається статус безробітних з виплатою допомоги по безробіттю до вирішення питання про працевлаштування згідно із зак-вом про зайнятість населення. У цей час М. с. (ф.) мають право на безоплатну проф. орієнтацію, а також участь в оплачуваних громад, роботах. Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до ін. підприємства, установи, організації, йому видається цим підприємством, установою, організацією нове направлення на роботу. За випускником у цьому разі зберігаються усі права та обов'язки молодого фахівця.

С. В. Дріжчана.

 

Схожі за змістом слова та фрази