Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow амн-анг arrow АНАЛОГОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА
   

АНАЛОГОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА

(АОМ) - технічна система для обробки інформації, поданої в аналоговій (неперервній) формі. Принцип дії АОМ полягає у використанні теорії подібності для побудови і застосування матеріальних моделей досліджуваних явищ і об'єктів. За видом фіз. величин розрізняють механічні, пневматичні, електромеханічні, електричні (електронні) та інші АОМ. Найпоширенішими є електронні АОМ, які складаються з набору електронних oпeраційних елементів і блоків (для виконання матем. операцій інтегрування, диференціювання, масштабного і нелінійного перетворення електричних напруг) і засобів забезпечення функціонування машини (пристроїв керування, живлення, контролю, вимірювання та індикації). Роз-в'язувальні елементи і блоки АОМ з'єднуються між собою відповідно до структури модельованого матем. співвідношення, а процес функціонування такої моделі і є процесом розв'язування задачі, описуваної звичайними диференціальними або скінченними рівняннями. Для розв'язування задач, описуваних рівняннями в частинних похідних, використовують АОМ типу сіткових інтеграторів (напр., УСМ-1), що реалізують методи розв'язку на основі скінченно-різницевої апроксимації рівнянь, а також спеціалізовані електричні моделі на суцільних середовищах (напр., інтегратори ЕГДА), що відтворюють поля, подібні шуканим функціям. Поєднання методів обробки інформації з цифровою формою її подання дає змогу розробляти гібридні обчислювальні системи високої продуктивності (напр., цифрові інтегрувальні машини та інші). АОМ застосовують для розв'язування практичних задач: аналізу динаміки систем, визначення оптимальних параметрів структур тощо. На Україні розроблені АОМ марок ЕМСС, "Ітератор", ЕГДА та ін.

Літ.: Пухов Г. Е. [та ін.]. Справочник по аналоговой вычислительной технике. К., 1975. А. Ф. Верлань.

аналогова обчислювальна машина

 

Схожі за змістом слова та фрази