Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕРХОВНИЙ СУД СРСР
   

ВЕРХОВНИЙ СУД СРСР

- найвищий суд. орган Рад. Союзу. Почав функціонувати за Договором про створення Союзу PCP і Положенням про Верховний суд СРСР від 23.ХІ 1923. Розділ «Про Верховний суд Союзу Радянських Соціалістичних Республік» містила Конституція СРСР 1924. За Осн. Законом, В. с. СРСР здійснював конст. нагляд і виконував суд. функції. Положення про В. с. СРСР 1923 і 1929 передбачали в складі суду прокурора та його заступників і помічників. Поступово (з 30-х pp.) В. с. СРСР втратив функцію конст. нагляду, а створена в ті роки Прокуратура СРСР повністю не компенсувала цю його діяльність. З прийняттям Конституції СРСР 1936 осн.

функцією Верх, суду стала суд. діяльність. Місце і значення В. с. СРСР у системі пра-воохор. органів істотно змінив Закон про судоустрій 1938. За цим актом, найвищий суд. орган країни обирався ВР СРСР на 5 років — у складі голови, його заступників, членів суду, нар. засідателів. У структурі Верх, суду були судові колегії з крим. справ, з цив. справ, військова, залізнична, водно-транспортна. Зазначений закон наділив В. с. СРСР правом розглядати протести на рішення, вироки, ухвали всіх судів, минаючи їх перевірку Верх, судами союзних республік. Зі складу В. с. СРСР було виведено голів Верх, судів союзних республік. Істотним перекрученням ролі і значення В. с. СРСР у системі правоохор. органів стало втягнення у 30 — на поч. 50-х рр. його, передусім Військової колегії, у кампанію масових політ, репресій. Суд виніс безліч незакон, вироків щодо безвинних людей, багато з яких були засуджені до найвищої міри покарання. Нове Положення про В. с. СРСР було затверджене Законом СРСР від 12. II 1957. Воно передбачало введення до складу В. с. СРСР голів Верх, судів союзних республік, визначало завдання, порядок обрання суду, його склад, структуру, повноваження. Значно зменшувався обсяг діяльності В. с. СРСР у сфері суд. нагляду. Ці повноваження передавалися Верх, судам союзних республік. В. с. СРСР більше уваги приділяв узагальненню суд. практики. 30.IX 1967 Президія ВР СРСР внесла зміни і доповнення до Положення про В. с. СРСР 1957. Конституція СРСР 1977 визначила Верх, суд як найвищий суд. орган країни з функціями нагляду за діяльністю усіх судів країни, а також судів союзних республік у встановлених законом межах (ст. 153). За новою Конституцією, В. с. СРСР обирався Верх. Радою. Крім голови, його заступників, членів і нар. засідателів до його складу входили за посадою голови Верх, судів союзних республік. 30.XI 1979 Верховна Рада прийняла Закон про В. с. СРСР, який розширював законод. регламентацію усіх сторін його діяльності. Суд діяв у складі пленуму і 3 колегій: у цив. справах, у крим. справах та військової. Пленум розглядав протести на рішення, вироки та ухвали вказаних колегій, протести на постанови пленумів (президій) Верх, судів союзних республік, матеріали узагальнення суд. практики, давав роз'яснення з питань застосування законодавства при розгляді суд. справ. Суд. колегії у цив. і крим. справах як суди першої інстанції розглядали справи виняткової ваги, віднесені законом до їхньої підсудності, а також протести на рішення і вироки Верх, судів союзних республік. Військ, колегія діяла як суд першої інстанції, а також виконувала функції касац. інстанції щодо вироків військ, трибуналів і органу суд. нагляду. В. с. СРСР мав право законод. ініціативи у Верх. Раді країни. У межах своїх повноважень він вирішував питання, що випливали з міжнар. угод Рад. Союзу. Видавав «Бюллетень Верховного Суда СССР». Ост. зміни та доповнення до повноважень і складу Верх, суду країни були внесені після затвердження нової редакції Основ, законодавства СРСР і союзних республік про судоустрій (13.XI 1989). Після розпаду Рад. Союзу (1991) В. с. СРСР припинив своє існування. Літ.: Чистяков H. Ф. Верх. Суд СССР. M., 1984; Право-охр, органы в СССР. М., 1991.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази