Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РАСУ І РАСОВІ ПЕРЕДСУДИ 1978
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РАСУ І РАСОВІ ПЕРЕДСУДИ 1978

— міжнар. документ. Прийнята 20-ю сесією Ген. конференції ЮНЕСКО 27.XI 1978. Спрямована на боротьбу з расизмом і расовою дискримінацією. Документ є значним внеском у міжнар. розуміння расової проблеми, висвітлюючи всі її аспекти (біол., соціальні, екон., культурні). В ньому підкреслюється єдність люд. роду, рівність і гідність у правах усіх людей і обґрунтовується наукова неспроможність і хибність будь-яких теорій, що поділяють людей за ознаками раси, кольору шкіри, етн. чи нац. походження, реліг. переконань. Декларація складається з преамбули і 10 статей. у преамбулі наголошено на тому, що згідно із Статутом ЮНЕСКО, прийнятим 16.XI 1945, гол. завданням цієї організації є сприяння зміцненню миру і безпеки шляхом розширення міжнар. співробітництва в галузі освіти, науки і культури в інтересах забезпечення заг. поваги, справедливості, законності й прав людини, а також осн. свобод, проголошених у Статуті ООН, для всіх народів незалежно від раси, статі, мови чи релігії. у процесі деколонізації та ін. істор. змін більшість залежних у минулому народів здобули суверенітет, у результаті чого міжнар. співтовариство перетворилося на спільноту, універсальну у своїй багатогранності, відкрилися нові можливості для ліквідації расизму і припинення його ганебних виявів у всіх галузях соціального та політ, життя у нац. та міжнар. масштабі. Всі люди, сказано у ст. 1 Декларації, належать до одного роду і мають спільне походження. Вони народжуються рівними у гідності й правах і становлять невід'ємну частину людства. Будь-яка теорія, яка приписує зверхність або неповноцінність окр. расовим чи етн. групам, що давало б право одним людям панувати над іншими, є науково неспроможною і суперечить моральним і етнічним принципам людства (ст. 2). Будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевага, що грунтується на ознаках раси, кольору шкіри, етн. чи нац. походження або реліг. поглядах, несумісне з вимогами справедливого міжнар. порядку (ст. 3). Будь-яка перешкода, що заважає вільному розвиткові особи і вільній комунікації між людьми, заснована на расових або етн. поглядах, суперечить принципу рівності людей у гідності й правах і є неприпустимою (ст. 4). Д-ва відповідно до своїх конст. принципів і процедур, а також усі компетентні органи і всі працівники освіти відповідальні за те, щоб зусилля країн спрямовувалися на боротьбу з расизмом, зокрема на досягнення того, щоб в осв. програмах і підручниках відводилося місце наук, поняттям про єдність та відмінності людей і не допускалося розрізнення, яке принижувало б гідність будь-якого народу (ст. 5).

Д-ва насамперед відповідальна за здійснення всіма людьми і всіма групами людей прав людини та осн. свобод на основі повної рівності у гідності і правах (ст. 6). Право — один з осн. засобів припинення будь-якої пропаганди, організації і практики, що грунтуються на ідеях або теоріях т. з. расової переваги. Обов'язок кожної людини — сприяти гармонії між народами, боротьбі проти расизму і расових передсудів (ст. 7, 8).

Принцип гідності й рівності в правах усіх людей і всіх народів незалежно від раси, кольору шкіри і походження є загальноприйнятим принципом, визнаним у міжнар. праві, і будь-яка форма расової дискримінації, здійснювана д-вою, є порушенням міжнар. права і тягне за собою міжнар. відповідальність д-ви (ст. 9).

Декларація містить заклик до всіх держав і народів, міжнар. урядових і неурядових організацій «здійснювати співробітництво і допомагати в межах своєї компетенції і своїх можливостей повному і всеосяжному здійсненню принципів, проголошених у цій Декларації, сприяючи законній боротьбі всіх людей, народжених рівними у гідності й правах, проти тиранії і гніту расизму, расової сегрегації та геноциду, з тим, щоб усі народи світу назавжди звільнилися від усіх цих лих» (ст. 10).

Літ.: Акты Ген. Конференции ЮНЕСКО. Двадцатая сессия, т. 1. Резолюции. Париж, 1979.

Ю. I. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази