Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
   

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ

— політ. течія в міжнар. робітничому русі, яка виступає з позицій реформізму; заг. назва соціалістичних партій, що виникли в останній третині 19 ст. і 1889 об'єдналися в Інтернаціонал 2-й. Якщо на першому етапі, коли діяльність 2-го Інтернаціоналу спрямовував Ф. Енгельс, С.-д. відіграла важливу роль у поширенні серед широких верств трудящих ідей соціалізму, в організації робітн. класу в політ. партії і профспілки, то згодом лідери с.-д. партій стали на шлях правого опортунізму. Вони заперечували пролет. революцію і диктатуру пролетаріату, намагалися підпорядкувати робітн. рух інтересам буржуазії. В роки 1-ї світової війни більшість с.-д. партій зрадила пролетаріатові й підтримала бурж. уряди (див. Соціал-шовінізм). Водночас відбувалося розмежування в лавах С.-д. (праві, центристи, ліві). Ліве крило в більшості країн перейшло на позиції марксизму-ленінізму і стало основою формування комуністичних партій. Становище С.-д. двоїсте. З одного боку, її представники входять до бурж. урядів і в ряді країн очолюють їх, з другого — С.-д. зв'язана з робітн. рухом та профспілками і змушена зважати на це в своїй політиці. Після 2-ї світової війни в країнах народної демократії с.-д. партії пішли по шляху співробітництва з комуністами в боротьбі за єдність робітн. класу і демократичних сил на основі марксизму-ленінізму. Саме на цій основі там відбулося об'єднання лівого крила С.-д. з комуністами в єдині партії робітн. класу. В с.-д. партіях капіталістичних країн активізуються ліві сили, які виступають за створення разом з комуністами єдиного антиімперіалістич. фронту. Марксистсько-ленінські партії ведуть ідеологічну боротьбу проти правої С.-д., що проводить політику антикомунізму і антирадянщини. Поряд з цим комуністичні партії, не поступаючись марксистсько-ленінською ідеологією і революц. принципами, виступають за зміцнення контактів з С.-д. у питаннях відвернення війни і зміцнення миру, на захист інтересів трудящих. С.-д. капіталісти, країн об'єднана в Соціалістичний Інтернаціонал.

П. С. Кувшинов.

 

Схожі за змістом слова та фрази