Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Ж-жир arrow ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
   

ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

- процес поглинання і засвоєння рослинами поживних речовин, необхідних для підтримання їх життєдіяльності. Живлення є частиною заг. обміну речовин рослинного організму. За характером живлення рослини поділяють на гетеро-трофи (гриби, більшість бактерій, безхлорофільні водорості й вищі рослини) і автотрофи (всі фото-сйнтезуючі зелені рослини і хемосинтезуючі бактерії; див. фотосинтез, Хемосинтез). Серед рослин з гетеротрофним типом живлення розрізняють сапрофіти, що беруть сполуки з відмерлих решток, кореневих виділень та ін. продуктів органічного походження, і паразити, які для живлення використовують речовини живих організмів. У автотрофних рослин розрізняють повітряне, або листкове, живлення і ґрунтове, або кореневе, живлення (див. Мінеральне живлення рослин). Багато рослин здійснює і автотрофний, і гетеротрофний типи живлення (напр., комахоїдні рослини). Часто рослини з різним типом живлення вступають у симбіоз, використовуючи для свого живлення продукти життєдіяльності одна одної (напр., мікориза). Вивчення Ж. р. має велике значення для правильного застосування добрив і збільшення ефективної родючості грунту. Див. також Водний режим рослин.

Літ.: Сабинин Д. А. Физиологические основы питания растений. М., 1955: Прянишников Д. Н. Избранные сочинения, т. 2. М., 1963; Власюк П. А. Биологические элементы в жизнедеятельности растении. К., 1969; Саляев Р. К. Поглощение веществ растительной клеткой. М., 1969; Школьник М. Я. Микроэлементы в жизни растений. Л., 1974.

А. М. Гродзінсъкий.

 

Схожі за змістом слова та фрази