Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ
   

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

— одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані пед. дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту. Гол. завдання С. в.— підготовка дітей до життя в існуючих соціальних умовах, набуття ними знань, умінь і навичок, необхідних для нормального формування особистості в умовах сім'ї. С. в, будується на основі ідеології, моралі й системи взаємовідносин тих соціальних верств, до яких належить сім'я. В соціалістичному суспільстві С. в. є невід'ємною складовою частиною комуністичного виховання. Мета С. в.— закласти основи всебічного розвитку особистості — розумового, морального, естетичного й фізичного, привчити дітей до праці, допомогти їм засвоїти правила соціалістичного співжиття і дотримувати їх (див. Розумове виховання. Моральне виховання, Естетичне виховання, Фізичне виховання, Трудове виховання). Цінний внесок у теорію і практику С. в. зробили

Н. К. Крупська, А. С. Макаренко, С. Т. Шацький, П. П. Блонський,

А. П. Пінкевич, В. О. Сухомлинський. Сім'я здійснює виховний вплив на дитину з перших днів народження. Засоби догляду й годування, заг. режим формують у дитини перші звички, від яких залежить подальша її поведінка (див. Гігієна дітей і підлітків, Переддошкільний вік). Завдання батьків полягає в розвитку мислення й мови дітей, активності й витримки, самостійності в різних проявах життєдіяльності, прищеплення навичок самообслуговування тощо (див. Дошкільний вік, Ігри дитячі). У шкільному віці, коли осн. змістом дитячого життя стає навч. діяльність і формується характер, важливо, щоб сім'я підтримувала тісний зв'язок зі школою, заохочувала дітей до посильної праці й участі в громад. роботі, привчала їх до чіткого режиму дня (див. Режим шкільний, Позашкільні заклади). В підлітковому та юнацькому віці першорядного значення набувають питання формування у молоді світогляду, рис характеру. Завдання батьків — допомогти дітям виробити твердий характер, розумно розширюючи права і самостійність, підвищуючи їхню роль у житті домашньому і шкільному, житті всієї країни, в обранні майбутньої професії тощо. Вирішальне значення в здійсненні правильного з точки зору комуністичної моралі С. в. має заг. сімейний лад (характер взаємовідносин між батьками та ін. членами сім'ї, режим, традиції тощо). Важливою умовою правильного виховання дітей у сім'ї є приклад самих батьків, трудова атмосфера в сім'ї, а також розуміння батьками мети і завдань комуністичного виховання, своєї відповідальності перед суспільством. Питання С. в. висвітлюються в журналах "Семья и школа", "Дошкільне виховання", "Початкова школа", "Радянська школа", в газ. "Радянська освіта" й "Учительской газете" та ін.

Літ.: Волков К. H. О времени, детях и о семье. М., 1971: Школа, семья и общественность. М., 1976: Семья и системе нравственного воспитания. Актуальные проблемы воспитания подростков. М., 1979; Савченко О. Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. К. 1979; Проколіснко Л. M., Hiколенко Д. Ф. Сімейне виховання. Підлітки. К. 1981.

Н. П. Калениченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази