Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
   

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

- організована масова збройна боротьба соціальн о-політ.

сил, нац. груп усередині країни в ім'я певних соціальних, політ, і нац. цілей. Осн. причини Г. в.: загострення соціальних протиріч, наявність конфліктних, криз, ситуацій; здійснення різними силами, в т. ч. д-вою, позаправових дій, заходів, політики дестабілізації сусп-ва; невміння (або небажання) протиборствуючих сторін знайти мирні шляхи і засоби для запобігання кровопролиттю; нездатність д-ви вирішити наявні протиріччя конст., законними способами. Наслідком вказаних причин є, як правило, поділ тер. д-ви на частини з паралельними структурами влади. До характерних особливостей Г. в. належать: створення регуляр. військ (армій); втягнення у воєнні дії великих груп цив. населення; строкатість соціального складу потиборствуючих сторін з виділенням провідних груп; непримиренність воюючих сторін. Нерідко Г. в. супроводжується збройною інтервенцією країн, які зацікавлені у перемозі однієї з воюючих сторін, мають ін. інтереси. Типи і форми Г. в. різноманітні: повстання пригноблених мас; сел. бунти і війни; війни, спричинені революціями; партиз. війни за нац. і соціальне визволення; збройна боротьба проти диктатор, режимів; зіткнення різноманіт. угруповань панівних сил. Істор. прикладами Г. в. є повстання рабів, війна Червоної і Білої троянд в Англії (1455—85), сел. війни в Німеччині під керівництвом Т. Мюнцера (1524—26), в Росії під керівництвом С. Разіна (1670-71) і О. Пугачова (1773-75), війна між рабовласницьким Півднем і дем. Північчю у СІЛА (1861—65), війна рев. і контррев. сил у Росії (1918—20), в яку було втягнуто й населення України; антифашист, війна в Іспанії (1936—39); збройна боротьба правих і лівих сил у Лівані в 70-ті pp., війна між іслам, угрупованнями та урядовими й ін. політ, силами в Афганістані. Протистояння різних сил у ході Г. в. зачіпає особисті інтереси людей, веде до розколу не лише сусп-ва в цілому, а й соціальних груп, іноді навіть окр. сімей, завдає значних збитків економіці, культурі, призводить до масової загибелі населення. Завданням політ, влади, держ. структур на сучас. етапі, в т. ч. в Україні, є створення правовими і політ, засобами умов, які виключали б саму можливість Виникнення Г. в.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази