Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
   

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

— бюджети місцевих органів держ. влади і держ. управління. В капіталістичних країнах до M. б. належать бюджети місцевих органів управління. їх затверджують місц. органи і до держ. бюджету не включають. Однак бюджетні права місц. органів самоврядування визначаються актами центр. урядів. На сучас. етапі М. б. широко використовують для держ.-монополістичного регулювання економіки.

В соціалістичних країнах М. б. є планами утворення і використання коштів, необхідних місц. органам влади для здійснення покладених на них функцій. Складаються на основі планів розвитку нар. г-ва. Система М. б. кожної соціалістичної країни зумовлюється держ. устроєм і побудована на принципах демократичного централізму в управлінні нар. г-вом. М. б. затверджують місц. органи влади, вони є невід'ємною частиною бюджету державного кожної країни. У Рад. Союзі, в т. ч. в Укр. PCP, кожна область, район, місто, селилищна і сільс. Рада має свій М. б. Ці бюджети включаються в держ. бюджет республіки і в його складі — в держ. бюджет СРСР, що відповідає орг. єдності бюджетної системи СРСР. Бюджет області об'єднує обл. бюджет та бюджети районів і міст обл. підпорядкування, бюджет району — районний бюджет і міські (міст районного підпорядкування), сільс. та селищні бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ або підпорядковані міськ. Раді цього міста ін. Ради, об'єднує міськ. бюджет, районні бюджети і бюджети підпорядкованих Рад. Бюджет району в місті, районній Раді якого підпорядковані ін. Ради, об'єднує районний бюджет і бюджети підпорядкованих Рад. Обсяги М. б. Укр. PCP зросли з 3,4 млрд. крб. 1965 до 7,1 млрд. крб. 1980 (більше ніж у 2 рази). їхня частка в держ. бюджеті республіки становить понад 1/3. З M. б. 95% видатків спрямовуються на задоволення житл.-побутових і соціально-культур. потреб населення. За рахунок М. б. утримуються бл. 150 тис. шкіл, дит. садків-ясел, лікарень, б-к та ін. бюджетних установ. У 1980 видатки М. б. становили: на фінансування нар. г-ва, підпорядкованого місц. Радам,— 1,9 млрд. крб., на соціально-культур. заходи — 4,9 млрд. крб. У М. 6. надходять доходи від підприємств місц. підпорядкування та місцеві податки і збори. Крім того, у М. б. проводяться у встановлених розмірах відрахування від загальносоюзних держ. податків і доходів та платежів від прибутку підприємств респ. підпорядкування, що підвищує заінтересованість місц. Рад у виконанні планів надходження цих податків і доходів. У складі доходів М. б. республіки 85% становлять надходження від соціалістич. підприємств і організацій.

І. О. Забродін.

 

Схожі за змістом слова та фрази