Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБРЯД
   

ОБРЯД

— встановлений звичаєм або у прав, порядку ритуал, пов'язаний з побут, традиціями або реліг. віруваннями. Як термін у давньоруському літописанні О. застосовується переважно у значенні договору, порядку: «об-радь положити», тобто укласти договір («Повість временних літ»). Як термін рос. права 16—18 ст. використовувався у значеннях: а) О. посольський — дип. етикет, церемоніал і порядок зовнішньополіт. зносин у Моск. д-ві в 16—17 ст.; б) О. судовий — порядок дій та суд. етикет, за яким чинився суд відповідно до указу Петра I «Про форму суду» від 5(16).XI 1723; в) О. життя царя 16—18 ст., за яким відбувався домашній і вихідний (парадний) побут монарха; г) О. царського столу, за яким здійснювався офіційний прийом іноз. гостей; д) О. як акт зак-ва, «порядок» (напр., «Про обряд здійснення усякого роду кріпосних актів» 1701), «регламент» [напр., «Обряд управління Комісії для складення проекту Нового Уложення» від 30.VII (10.VIII) 1767, яким встановлювався регламент роботи цієї Комісії]. Історично склалися О. релігійні, сімейно-побутові, народні та ін. Елементи обрядності присутні й в офіц. держ. житті, зокрема при оформленні церемоніалів, почестей тощо. О. мають гнучкий характер і за певних обставин можуть змінювати час та спосіб виконання, свою внутр. наповненість тощо. За Конституцією України (ст. 35) право безперешкодно відправляти ритуальні О. є складовою частиною конст. права гр-н України на свободу світогляду і віросповідання. Відповідно до КК України незаконне перешкоджання здійсненню релігійних О., а так само примушування священнослужителя шляхом фіз. або психічного насильства до проведення релігійних О. переслідуються у крим. порядку і розглядаються як злочин проти особистих прав та свобод людини і гр-нина (ст. 180).

Літ.: Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди України. К., 1988; Бодак В. А. Реліг. обрядовість в її соціальних реаліях. К 2000.

О. Н. Саган, Ю. Я. Касяненко.