Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОКСИЧНІ РЕЧОВИНИ
   

ТОКСИЧНІ РЕЧОВИНИ

- один з видів небезпеч. речовин, які при проникненні в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру можуть викликати затяжні чи хрон. захворювання, а при потраплянні в навкол. середовище справляють (одразу чи згодом) шкідливий вплив на довкілля в результаті біоакумулювання і/або мають негат. вплив на біотичні системи. Поводження з токсич. речовинами регламентується правилами, які встановлені Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (1994), «Про пестициди і агрохімікати» (1995), «Про відходи» (1998), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про перевезення небезпечних вантажів» (обидва — 2000), «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2001) та ін. нормативно-прав, актами.

Юрид. та фіз. особи зобов'язані додержувати правил транспортування, зберігання й застосування токсич. речовин із тим, щоб не допустити забруднення ними або їх складовими довкілля і продуктів харчування. При створенні нових речовин з токсич. властивостями повинні розроблятися та затверджуватися в установленому зак-вом порядку допустимі рівні вмісту цих речовин в об'єктах довкілля та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової кількості та утилізації після використання. Екол. вимоги щодо в-ва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, захоронення токсичних та ін. небезпечних для довкілля і здоров'я людей речовин визначаються нормат. док-тами на підставі висновку держ. екол. експертизи і затверджуються уповноваженим центр, органом викон. влади з питань охорони здоров'я і уповноваженим центр, органом викон. влади з питань охорони навкол. природ, середовища. Експлуатація об'єкта, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька токсич. речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, дозволяється лише при отриманні на це письм. дозволу від обласних, Київської або Севастопольської міських держ. адміністрацій, викон. органів селищних або міських рад. Для отримання дозволу суб'єкт госп. діяльності подає заяву, до якої додаються: декларація безпеки; договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах, де застосовуються токсичні речовини; план локалізації та ліквідації аварій на відповідних об'єктах; висновки передбачених законом держ. і громад, експертиз та ін. док-ти, зазначені в ст. 13 Закону «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

В. М. Комарницький.

 

Схожі за змістом слова та фрази