Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гале-ганс arrow ГАНДИЗМ
   

ГАНДИЗМ

- соціально-політ. і філософсько-етичне вчення, ідеологія нац.-визвольного руху в Індії періоду її боротьби за незалежність. Назва походить від прізвища його засновника інд. реліг. і політ. діяча М. К.Ганді. Позитивним змістом Г. було обгрунтування (хоч і релігійно-етичне) незалежності Індії, необхідності ліквідації колоніалізму, расизму, реліг. ворожнечі, кастової системи, пропаганда миру між народами, дружби і єдності всіх народів Індії, рівноправності жінок. Проте тактика і методи боротьби були ідеологічно й класово обмеженими, програма соціальних перетворень в Індії - утопічною. Осн. методом боротьби за незалежність проголошувалася "сатьягра-ха" ("наполегливість в істині"), що загалом зводилась до "ненасильницького неспівробітництва" з колонізаторами і проповіді клас. миру. Заперечуючи клас. боротьбу, революц. методи насильства, Г. абсолютизував принцип "ахіней" (заборона завдавати шкоду живій істоті), оголошуючи його методом політ. боротьби. Філософ. концепція Г.- об'єктивно-ідеалістична, метафізична, базується на суміші ідей індуїзму, буддизму, джайнізму, християнства і толстовства. Першоосновою світу оголошується бог, що ототожнюється з істиною, яка, за вченням Г., досягається моральним самовдосконаленням, додержанням аскетизму, абстрактних, позакласових принципів любові, всепрощення, правдивості, справедливості тощо. Г. відіграв позитивну роль у розвитку нац.-визвольного руху, об'єднанні демократичних сил в Індії. Після завоювання Індією незалежності (1947) вплив Г. зменшився. Серед його сучас. послідовників немає єдності щодо розуміння сутності Г. і методів його застосування до розв'язання актуальних проблем сусп. життя.

Літ.: Комаров Э., Литман А. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди. М., 1969; Мартышин О. В. Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди. М., 1970; Радхакришнан С. Индийская философия, т. 1. Пер. с англ. М., 1955; Намбудирипад Е. М. Ш. Махатма Ганди и гандизм. Пер. с англ. М., 1960.

О. С. Онищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази