Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІКА
   

РІКА

— вод. потік, що тече у лінійно видовженому зниженні рельєфу і живиться за рахунок стоку з площі свого водозбору. Залежно від водозбірної площі басейну Р. поділяються на великі, середні та малі. До великих належать P., що течуть у кількох геогр. зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. км2; до середніх — P., що мають площу водозбору від 2 до 50 тис. км2; до малих — P., які мають площу водозбору до 2 тис. км2.

Прав, режим Р. регулюється Водним кодексом України. Ним, зокрема, передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження водності Р. і охорону їх від забруднення, а саме: створення прибережних захисних смуг; утворення спеціаліз. служб по догляду за P., прибереж, захисними смугами, гідротех. спорудами та підтриманню їх у належ, стані; впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліорат. організацією території водозбору; здійснення агротех., агролісомеліорат. і гідротех. протиероз. заходів, а також створення для організованого відводу поверхневого стоку відповід. споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) під час буд-ва і експлуатації шляхів, залізниць та ін. інж. комунікацій; впровадження водозберігаючих технологій; створення гідрол. пам'яток природи. Передбачено також складання у порядку, який визначається КМ України, паспорта басейну P., що має містити оцінку його екол. стану, відповідно до якої повинні розроблятися заходи щодо рац. водокористування та охорони вод і відтворення вод. ресурсів.

3 метою збереження гідрол., гідробіол. та сан. стану Р. забороняється споруджувати в їх басейні водосховища і ставки заг. обсягом, що перевищує обсяг стоку Р. у розрахунковий ма-ловод. рік, який спостерігається один раз у 20 років. В ін. випадках створення на Р. та в їх басейнах штуч. водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природ, стік поверхневих і стан підзем. вод, допускається лише з дозволу місц. рад за погодженням з держ. органами вод. г-ва, екології та природ, ресурсів. Див. також Водоохоронні зони, Малі річки. Міжнародні ріки.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази