Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow монол-морс arrow МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
   

МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

— форми й засоби морального заохочення, залучення людей до суспільно корисної праці, підвищення продуктивності праці та якості роботи, що існують поряд з матеріальним стимулюванням праці. Широке застосування М. с. п. стало можливим лише в соціалістич. суспільстві з ліквідацією приватної власності на засоби виробн., експлуатації людини людиною, де особисті інтереси працівників збігаються з інтересами всього суспільства. В основі нового, свідомого ставлення до праці в умовах соціалізму лежить розуміння трудящими того, що зростання добробуту, гармонійний розвиток особи безпосередньо залежать від рівня розвитку народного господарства країни в цілому, ефективності виробництва на кожному окремому підприємстві, кожному робочому місці. М. с. п. базується на врахуванні сусп. значущості праці, громад. визнанні трудових заслуг. Розвиток моральних стимулів передбачає комуністичне виховання трудящих, зміцнення свідомої дисципліни. В СРСР найвищим визнанням трудових успіхів і моральним стимулом є присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці, присудження Ленінських і Держ. премій. Самовіддану працю трудящих заохочують також нагородженням орденами і медалями, нагрудними знаками, присвоєнням почесних звань (див. Звання почесні в СРСР). Передові колективи трудящих, крім орденів, нагороджують також пам'ятними прапорами ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС. Існують також і респ. форми й засоби М. с. п. На Україні, зокрема, нагороджують Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, присвоюють звання почесні УРСР, вручають пам'ятні прапори ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради, перехідні Червоні прапори; присвоюють звання кращих по професії, визначають переможців у соціалістичному змаганні.

До М. с. п. належать занесення прізвищ кращих працівників на Дошку пошани, до Книги пошани, нагородження грамотами, перехідними вимпелами, присвоєння звання ударника комуністичної праці, оголошення подяки. Ефективним засобом морального стимулювання творчого ставлення до праці є залучення кращих працівників до участі в управлінні д-вою, виробн. і громад. орг-ціями шляхом обрання до Верховної Ради СРСР, респ. і місц. Рад нар. депутатів, до парт., профспілкових, комсомольських к-тів. Зростання морального задоволення працею забезпечується також високим рівнем організації виробн. і праці, неухильним підвищенням змістовності праці, створенням найсприятливіших умов для всебічного прояву творчих здібностей рад. людини на благо всього суспільства. Існуючі дві форми стимулювання праці доповнюють одна одну, тісно переплітаються, створюючи найсприятливіші умови для залучення людей до високоефективної творчої праці, перетворення її на першу життєву потребу кожної рад. людини. Див. також Рух за комуністичне ставлення до праці.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази