Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ж arrow ЖУРНАЛІСТІВ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
   

ЖУРНАЛІСТІВ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

- сукупність прав та обов'язків творчих працівників засобів масової інформації (ЗМІ), пов'язаних з їхньою профес. діяльністю. В Україні Ж. п. та о. передбачені Конституцією України, Законами України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про інформаційні агентства» (1995) та ін. нор-мат. актами.

До Ж. п. та о. належать права творчих працівників, які професійно збирають, отримують, створюють і готують інформацію для ЗМІ та діють на підставі трудових чи ін. договірних відносин зі своїми редакціями або займаються такою діяльністю за їх уповноваженням. Належність журналіста до засобу мас. інформації підтверджується ред. посвідченням чи ін. док-том, виданим йому редакцією цього ЗМІ. Журналістові гарантується право здійснювати свою діяльність на засадах профес. самостійності. Він має право: вільно одержувати, використовувати, поширювати (публікувати) та зберігати інформацію; відвідувати органи держ. влади, органи регіон, і місц. самоврядування, підприємства, установи та організації і бути прийнятим їх посад, особами; відкрито здійснювати записи, зокрема з допомогою будь-яких тех. засобів, за винятком випадків, передбачених зак-вом; вільного доступу до стат. даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів (обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, які визначаються чинним зак-вом); переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації; на безоплатне задоволення запиту щодо роботи з офіц. док-тами; при пред'явленні ред. посвідчення чи ін. док-та, що засвідчує його належність до ЗМІ, перебувати в районі стих, лиха, катастроф, у місцях аварій, мас. безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзв. стан; звертатися до фахівців при перевірці одержаних інформ. матеріалів; поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно); відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після ред. правки суперечить особистим переконанням автора; на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду. Журналіст зобов'язаний: дотримуватися програми діяльності ЗМІ, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями статуту редакції; подавати для поширення (публікації) об'єктивну і достовірну інформацію; задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства; відмовлятися від доручення редактора (гол. редактора) чи редакції, якщо його неможливо виконати без порушення закону; представлятися та пред'являти ред. посвідчення чи ін. док-т, що засвідчує його належність до ЗМІ; утримуватися від поширення у комерц. цілях інформ. матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банк, рахунок), комерц. ознаки товару чи послуг тощо. Профес. журналіст редакції при виконанні своїх служб, обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність і недоторканність журналіста охороняються законом.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази