Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
   

НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

— одна з форм вини як елемент складу злочину. КК України передбачає два види необережності: злочинну самовпевненість і злочинну недбалість (ст. 25). Злочинна самовпевненість має місце, коли особа при скоєнні злочину передбачала можливість настання суспільно небезпеч. наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення. Інтелект, момент злочин, самовпевненості полягає у тому, що винний передбачає можливість суспільно небезпеч. наслідків своєї дії або бездіяльності, тобто передбачає їх абстрактно, як можливі наслідки под. поведінки когось іншого, а не як наслідки його діяння. Вольовий момент цього виду необережності виявляється у тому, що винний розраховує на конкр. сили або обставини, які допоможуть у певній ситуації запобігти суспільно небезпеч. наслідкам, але такий розрахунок виявляється легковажним і недостатнім. Злочинна недбалість межує з непрямим умислом, коли винний передбачає суспільно небезпечні наслідки конкретно, як результат свого діяння, а розраховує на їх відвернення абстрактно, тобто сподіваючись на «щось», а не на конкр. обставини. Злочинна недбалість має місце тоді, коли особа при скоєнні злочину не передбачає можливості настання суспільно небезпеч. наслідків своєї дії або бездіяльності, хоч повинна була і могла їх передбачати. Про інтелект, момент злочин, недбалості можна говорити тільки в негат. плані, оскільки розумом винного можливість настання суспільно небезпечних наслідків його діяння не охоплюється. Цим злочинна недбалість відрізняється від умисної вини та злочин, самовпевненості. В злочин, недбалості вольовий момент також відсутній — він за мінюється об'єктивним та суб'єктивним критеріями. Об'єктив, критерій злочин, недбалості виражається у тому, що винний повинен був передбачити настання суспільно небезпеч. наслідків свого діяння. Цей обов'язок може випливати з закону, ін. нормат. актів, договір, відносин тощо. Суб'єктив. критерій злочин, недбалості виявляється у тому, що винний міг передбачати настання суспільно небезпеч. наслідків свого діяння. Ця можливість випливає як з суб'єктив. властивостей винного (знання, життєвий досвід тощо), так і з конкр. обставин скоєного ним діяння.

Літ.: Преступ. неосторожность: уголов.-прав. и криминол. исследование. К., 1992; Наук.-практ. коментар Крим, кодексу України. К, 2002.

А. О. Пінаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази