Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДСТРОЧКА ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
   

ВІДСТРОЧКА ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

- звільнення гр-н України (призовників) від призову їх на строкову військову службу до Збройних Сил України та ін. військових формувань на підставах і в строки, визначені Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992). Згідно із ст. 17 закону В. від п. на с. в. с. надається гр-нам рішенням районної (міської) призовної комісії: за сімейними обставинами; за станом здоров'я; для продовження навчання; у зв'язку з депутатською діяльністю; призов-никам-учителям з вищою пед. освітою на весь період їх роботи в сільс. школі. Відстрочка від призову за сімейними обставинами передбачена призовникам, які мають: непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездат. батька або одиноку непрацездатну матір, якщо вони не мають ін. працездат. осіб, зобов'язаних відповідно до зак-ва їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з ними чи ні; братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами І чи II групи, в разі відсутності ін. осіб, які могли б узяти їх на утримання. Відстрочку за сімейними обставинами можуть одержати також призовники, які мають на своєму утриманні: дитину віком до 3 років або старшу 3 років, яка виховується без матері; двох і більше дітей; дитину-інваліда; непрацездат. осіб, у яких призовник перебував на утриманні у зв'язку зі смертю батьків, їх тривалою хворобою або з ін. поважних причин протягом 5 років. Відстрочку передбачено і на час здійснення опіки над інвалідами І чи II групи, які мають порушення черепно-мозкового кровообігу, травми хребта і прикуті до ліжка. У разі наявності в сім'ї тільки двох синів відстрочка за сімейними обставинами на термін до 3 років надається тому призовникові, брат якого проходить строкову військ, службу. Коли призову підлягають два сини одночасно, відстрочку одержує один з них за бажанням і пропозицією батьків. Відстрочка за станом здоров'я на строк до 1 року надається призовникам, які визнані під час мед. огляду тимчасово непридатними до військ, служби.

В. від п. на с. в. с. для продовження навчання передбачено призовникам, які навчаються у серед, загальноосв. та професійних навч.-вихов. закладах, до одержання повної заг. середньої освіти, але не старше 21-річного віку, а студентам вузів денного навчання (крім коледжів, технікумів і училищ, що до них прирівнюються), — до їх закінчення. Така ж відстрочка надається призовникам, які навч. в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва — на весь період навчання. Відстрочку від призову одержують випускники згаданих навч. закладів і вузів, якщо вони мають призначення на роботу в сільс. місцевості. Студентам вищих державних та недерж. навч. світських і духовних навч. закладів В. від п. на с. в. с. надається один раз на весь період навчання. Особи, відраховані за неуспішність, недисциплінованість та в зв'язку з небажанням продовжувати навчання, а також залишені на другий рік для навчання на тому ж курсі з зазначених причин, втрачають право на В. від п. на с. в. с. Відстрочка у зв'язку з депут. діяльністю надається призовникам з числа нар. депутатів на строк їх депут. повноважень. Право на В. від п. на с. в. с. надається також: а) призовникам, які переселилися з районів лиха (не більш як на 2 роки з часу переселення за рішенням КМ України); б) у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками сел. (фермер.) г-ва, але не більш як на 3 роки з моменту одержання землі; в ін. випадках, не передбачених законом, за рішенням призов, комісії АР Крим, обласних, Київ, та Севастоп. міських призов, комісій — за поданням районних (міських) призов, комісій. Призовники, яким надано В. від п. на с. в. с, зобов'язані щорічно, до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Призовники, які втратили підстави на одержання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову і не призвані з різних причин на строкову військ, службу у встановлені строки, мають бути призвані під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправки у війська

27-річного віку.

В. І. Кириленко, Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази