Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow федо-фец arrow ФЕНОЛОГІЯ
   

ФЕНОЛОГІЯ

(від грец. — показую, виявляюсь і — вчення) — наука про сезонні явища в природі. Реєструє і вивчає періодичні явища в живій і неживій природі, що пов'язані із змінами пір року, напр. строки утворення і сходу снігового і льодового покривів, початку і закінчення безморозного періоду тощо, а також сезонні фази розвитку рослин, сезонні особливості розвитку й активності тварин (сплячка, діапауза, линяння, міграції тварин, перельоти птахів). Біофенологічні спостереження проводять на рівні окремих організмів, популяцій, біоценозів і біосфери в цілому. Дані Ф. використовуються ін. науками про природу, насамперед екологією. Осн. методом одержання інформації в Ф. є візуальні спостереження, які проводять за певною програмою; на великих територіях часто використовують аерофотознімання і фотографування з штучних супутників Землі. При обробці фенологічних даних застосовують сучас. матем. методи, складають стандартні фенограми. З метою виявлення заг. фенологічних закономірностей для великих територій створюють біокліматичні карти з ізофенами — лініями, які відображають одночасне настання будь-якого явища, напр. зацвітання вишні, появу сходів пшениці та ін. Шляхом узагальнення багаторічних даних складають календарі природи, "літописи природи" певних районів тощо. Окремі фенологічні спостереження люди проводили в найдавніші часи. Становленню Ф. як науки у серед. 18 ст. сприяли праці франц. ученого Р. Реомюра, К. Ліннея, бельг. вченого III. Моррана (1840 запропонував її назву). Розвиток ф. в Росії в 1-й пол. 18 ст. пов'язаний з фенологічними спостереженнями Петра І, агронома А. Т. Болотова; в наступному розвитку вітчизн. Ф. велику роль відіграли праці О. І. Воейкова, Д. Н. Кайгородо-ва. На Україні фенологічні спостереження проводили Г. Г. Танфільєв, Г. М. Висоцький та ін. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції фенологічними дослідженнями було охоплено всю територію країни. У 1924—33 було створено єдину фенологічну службу. Ф. має важливе народногосп. значення. Дослідження з Ф. в СРСР координує фенологічний сектор Географічного товариства АН СРСР. В УРСР фенологічні дослідження проводяться у системі АН УРСР, ун-тах та ін. установах.

Літ.: Щербиновский Н. С. Сезонные явления в природе. М., 1966; Татаринов К. А. Прекрасне поруч. Спостереження фенолога. Львів, 1973; Шульц Г. Э. Общая фенология. Л.. 1981.

В. В. Добровольський.