Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow З-закар arrow ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН КАПІТАЛІСТИЧНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ
   

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН КАПІТАЛІСТИЧНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ

- економічний закон капіталістичного способу виробництва, що відображає взаємозв'язок між зростанням багатства класу капіталістів і погіршенням становища пролетаріату. В 3. з. к. н. проявляється антагоністичний чарактер капіталізму. Процес нагромадження капіталу є специфічною формою капіталістичного розширеного відтворення, яке включає відтворення не тільки матеріальних благ і робочої сили. а й капіталістичних виробничих відносин. Для здійснення такого відтворення певна частина додаткової вартості не споживається, а нагромаджується, систематично приєднуючись до функціонуючого капіталу Розміри нагромадження залежать від ступеня експлуатації робочої сили, а також від зростання продуктивності праці, величини всього авансованого капіталу, різниці між застосовуваним і споживаним капіталом. Гонитва за надприбутком змушує капіталістів впроваджувати тех. удосконалення. З розвитком капіталізму зростає тех. будова капіталу, а отже й органічна будова капіталу. У зв'язку з зростанням органічної будови відбувається відносне зменшення маси живої праці, споживаної капіталом, порівняно з масою засобів виробництва. Таким чином, механізм капіталістичного нагромадження і заг. умови розвитку капіталістичного виробн. створюють несприятливе для робітн. класу співвідношення між пропонуванням робочої сили й попитом на неї.

Попит на робочу силу відносно падає, створюються умови для витіснення з виробництва робітників і поповнення ними резервної армії праці, зростає перенаселення відносне, повне і часткове безробіття. "Отже, робітниче населення,- писав К. Маркс,- створюючи нагромадження капіталу, тим самим у зростаючих розмірах виробляє засоби, які роблять його відносно надлишковим населенням" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 23, с. 598). 3. з. к. н. діє в умовах капіталізму постійно й повсюдно. Однак ступінь прояву цього закону залежить від конкретно-істор. умов. Як і ін. закони, при своєму здійсненні він модифікується численними обставинами. В сучас. умовах діянню 3. з. к. н. разом із наслідками, що з нього випливають,- дедалі більшим загостренням тенденції до відносного й абсолютного погіршення становища пролетаріату. до зростання ступеня його незабезпеченості в майбутньому,- протистоїть організована антимонополістична боротьба робітничого класу на чолі з комуністичними і робітничими партіями.

М. Й. Лозюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази