Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБ'ЄКТ ПРАВА
   

ОБ'ЄКТ ПРАВА

— матеріальні й нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини. Парною категорією О. п. є суб'єкт права. До О. п., зокрема, належать: речі, гроші, цінні папери та ін. майно, в т. ч. майнові права; роботи і послуги; інформація; нематеріальні особисті блага (честь і гідність людини, її свобода і недоторканність тощо); продукти дух. творчості й права інт елект, власності; поведінка і дії юрид. та фіз. осіб тощо. Види і обсяг матеріальних та нематеріальних благ, які становлять О. п., визначаються законодавцем і закріплюються у законах та ін. нормат.-прав. актах. Поняття «об'єкт права» фактично є тотожним поняттю «об'єкт правового регулювання». Див. також Предмет права.

Літ.: Алексеев С. С. Общая теория права, т. 1-2. М., 1981-82; Скакун О. Ф. Теория гос-ва и права. X., 2000; Магазинер Я. Объект права. «Изв. вузов. Правоведение», 2000, № 6

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази