Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАГРУДНІ ЗНАКИ
   

НАГРУДНІ ЗНАКИ

— спец, відзнаки, що виконують функції нагород, відмітних відзнак установ, організацій, служб тощо. За функц. призначенням Н. з. класифікуються як: нагородні (за досягнення у труд., громад.-політ., військ., спорт, діяльності), службові (вказують на належність до певних видів служб, та профес. діяльності), кваліфікаційні (надаються за досягнення певних рівнів профес. та спец, підготовки), академічні (для випускників вищих та середніх спец. навч. закладів), комеморативні або ювілейні (на відзнаку історичних подій, дат), членські (для членів громад, орг-цій, клубів тощо), сувенірні (на пам'ять про певні події, явища). У шир. розумінні до Н. з. належать: ордени, медалі, хрести, значки. Виготовляються з різноманіт. матеріалів, гол. чин. з металу. їх носять, як правило, на одязі з правого боку грудей. Вивчає Н. з. фалеристика — галузь спец, історичних дисциплін. Перші Н. з. виникли у Давньому Римі у вигляді круглих металевих блях (фалер), які виконували функції військ, відзнак і носилися на обладунках воїнів. З виникненням у 11 — 12 ст. рицар, орденів на одязі їх членів з'явилися Н. з. у формі емблем і прикрас з тканини та металу.

Перші українські Н. з. започатковано в кін. 19 — на поч. 20 ст. у громад, орг-ціях Зх. України. Як військ, відзнаки значного поширення Н. з. набули серед Укр. січових стрільців у складі австро-угор. армії під час Першої світ, війни 1914—18 та у військ, формуваннях УНР (зокрема, 1-го Запорізького полку ім. Т. Шевченка, Інструкторської школи старшин, Корпусу січових стрільців та ін.). Перші радянські Н. з. в Україні з'явилися 1917 як відмітні відзнаки для бійців червоної гвардії м. Одеси. В УРСР існувало 55 відзнак, у т. ч. 37 Н. з., З нагрудні медалі й 15 нагруд. значків. Нагородні Н. з. до держ. нагород УРСР (почесних звань УРСР, Почесної грамоти та Грамоти Президії ВР УРСР) встановлювалися Президією ВР республіки; Н. з. до Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка в галузі л-ри, журналістики, мист-ва й арх-ри — ЦК КПУ та РМ УРСР (23.IV 1969). Указами Президії ВР УРСР встановлено Н. з.: золотий — заслужений винахідник Української РСР та срібний — заслужений раціоналізатор Української РСР (17.У 1960), заслужений шляховик Української РСР (8.У 1962), заслужений меліоратор Української РСР (25.УІІІ 1966), заслужений механізатор сільського господарства Української РСР (20.XIІ 1966). Указом Президії ВР УРСР від 20.ІІ 1967 встановлено єдиний за формою Н. з. до почес. звань УРСР. Н. з. до почес. звань народний артист Української РСР, народний художник Української РСР, заслужений діяч науки і техніки Української РСР, заслужений діяч мистецтв Української РСР, заслужений винахідник Української РСР виготовлявся з позолоч. томпаку, а до почес. звань заслужений шахтар Української РСР, заслужений гірник Української РСР, заслужений металург Української РСР, заслужений будівельник Української РСР, заслужений енергетик Української РСР, заслужений шляховик Української РСР, заслужений зоотехнік Української РСР, заслужений ветеринарний лікар Української РСР, заслужений агроном Української РСР, заслужений механізатор сільського господарства Української РСР, заслужений меліоратор Української РСР, заслужений лісовод Української РСР, заслужений раціоналізатор Української РСР, заслужений майстер професійно-технічної освіти Української РСР, заслужений вчитель професійно-технічної освіти Української РСР, заслужений вчитель школи Української РСР, заслужений лікар Української РСР, заслужений юрист Української РСР, заслужений працівник культури Української РСР, заслужений працівник торгівлі Української РСР, заслужений артист Української РСР, заслужений майстер народної творчості Української РСР — з посрібленого томпаку. Президія ВР УРСР 9.Х 1967 затвердила опис Н. з. для осіб, яким присвоєно почесні звання. 25.У11 1969 засновано Н. з. до Почесної грамоти та Грамоти Президії ВР УРСР і затверджено їх описи. Із встановленням нових та ліквідацією існуючих почес. звань до опису Н. з. вносилися відповідні доповнення указами Президії ВР УРСР від 10.Х 1 969, 24.ІІ 1970, 20.ІХ 1972, 3.ХІ 1975, 17.Х 1977, 16.Х 1978, 14.ІІ 1980, 23.1 1981, 1.Х 1981, 2.ХІІ 1981, 9.ІІ 1982, 21.УІ 1985, 15.ХІ 1988. Ост. указом встановлено, що Н. з. до почес. звань народний артист Української РСР, народний художник Української РСР, народний архітектор Української РСР виготовлявся з позолоч. томпаку, решта — з посрібленого томпаку. 25.IV 1969 встановлено Н. з., що вручалися особам при нагородженні Почесною грамотою (позолочений) та Грамотою (посріблений) Президії ВР УРСР. Н. з. як нагородні медалі та значки встановлювалися в УРСР також ЦК КПУ, РМ республіки, Укрпрофрадою, громад, орг-ціями: відмінник соціалістичного змагання комунального господарства УРСР (пост. РМ УРСР від 20.VII 1948, 17.IX 1948), відмінник народної освіти (пост. РМ УРСР від 27.IV 1956), почесний пожежник-доброволець (пост. РМ УРСР від 31.ІІІ 1958), нагрудна медаль лауреата премії імені М. Ос-тровського (пост. ЦКЛКСМУ від 10.IV 1958), відмінник соціалістичного змагання Української РСР (пост. РМ УРСР і Укрпрофради від 30.IV 1958), заслужений тренер УРСР (пост. Президії Ради Союзу спорт, товариств і орг-цій УРСР від 6.IV 1961), знатний кукурудзовод України (пост. ЦК КПУ та РМ УРСР від 11 .X 1961), знатний садовод-виноградар України (пост. ЦК КПУ та РМ УРСР від 13.ІІ 1962), знатний механізатор сільського господарства України трьох ступенів (пост. ЦК КПУ та РМ УРСР від 17.IV 1962), «150 років Т. Г. Шевченку» (пост. РМ УРСР від 14.УІІІ 1963); нагрудні медалі — лауреата премії ім. Я. Галана (встановлено Спілкою журналістів України 15.ІХ 1964), «А. С. Макаренко» (пост. РМ УРСР від 11.IX 1964), відмінник служби побуту Української РСР (пост. РМ УРСР і Укрпрофради від 17.IV 1965), «50 років Української Радянської Соціалістичної Республіки» (пост. Президії ВР УРСР від 20.ХІІ 1967), «За роботу без аварії» (пост. РМ УРСР від 4. III 1970) та ін. Перші Н. з. незалежної України встановлювалися як комеморативні відзнаки для військовослужбовців та служб, відзнаки депутатів ВР України. Наказом командувача ВМС України 21.VI 1993 встановлено «Пам'ятний знак організаційної групи ВМС України». Вручення Н. з. до почесних звань України нового зразка розпочалося у лип. 1994. Відповідно до ст. 4 Закону «Про державні нагороди України» (2000) указом Президента України «Про почесні звання України» від 29.УІ 2001 затверджено опис нового зразка Н. з. до почес. звань України. Н. з. до почес. звань народний артист України, народний архітектор України, народний художник України виготовляються з позолоч. срібла, Н. з. до інших 30 почес. звань — із срібла. Перше вручення Н. з. нового зразка відбулося 23.УІІІ 2001. Описи Н. з. до Національної премії України імені Тараса Шевченка, Держ. премій України в галузі науки і техніки, в галузі арх-ри, ім. Олександра Довженка затверджені Президентом України. Вперше у прав, полі незалеж. України Н. з. визначено указами Президента України «Про відомчі заохочувальні відзнаки» від 18.ХІ 1996 та «Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки» від 13.ІІ 1997, якими міністерствам, ін. центральним органам викон. влади надано право встановлювати власні заохочувальні відзнаки, в т. ч. у вигляді Н. з. У 1995—2001 в Україні встановлено бл. 60 Н. з., які виконують функції нагород, відзнак органів держ. управління. Встановлені наказами відповід. міністерств і відомств за рішенням Комісії держ. нагород та геральдики при Президентові України: М-во агр. політики України — «Знак пошани» і «Відмінник аграрної освіти та науки» 3 ступенів (обидва — 2000); М-во внутр. справ України — «Почесний знак МВС України», «За відзнаку в службі» та «Кращому працівникові пожежної охорони» (всі — 1995), «Хрест слави» (1997), «За бездоганну службу в ДАІ» (2000); М-во економіки України — «За сумлінну працю» 3 ступенів (1998); М-во палива та енергетики України — «Шахтарська слава» 3 ступенів (1995), «Шахтарська доблесть» 3 ступенів (1996), «Почесний енергетик України» та «Відмінник енергетики України» (обидва — 1998), «Почесний працівник державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості», «За службу в державній воєнізованій гірничорятувальній службі у вугільній промисловості» та «Почесний працівник вугільної промисловості України» (всі — 1999); М-во культури і мистецтв України — «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» та «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (обидва — 1998); М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи—«Почесна відзнака МНС України» та «За відвагу в надзвичайній ситуації» 2 ступенів (усі — 1997); М-во оборони України—«Доблесть і честь», «Ветеран військової служби», «5 років Збройним Силам України» (всі—1996) та «10 років Збройним Силам України» (2001); М-во освіти і науки України — «За досягнення» (1998), «Відмінник освіти України» (2000); М-во праці і соціальної політики України — «За сумлінну працю» (1998); М-во транспорту України — «Відмінник воєнізованої охорони Укрзалізниці» (1999), «Почесний автотранспортник», «Почесний працівник транспорту України», «Почесний дорожник» (усі — 2000), «Почесний працівник морського і річкового транспорту» та «Залізнична слава» 3 ступенів (обидва — 2001); М-во юстиції України — «За заслуги» (1999); Держ. комітет України по зем. ресурсах — «Почесний землевпорядник України» (1998); Держ. комітет зв'язку та інформатизації України — «Почесний зв'язківець України» (1997); Держ. комітет України з енергозбереження — «Знак пошани» (2001); Держ. комітет ліс. г-ва України — «Відмінник лісового господарства України» і «За бездоганну службу в державній лісовій охороні» (обидва — 1999); Держ. комітет молодіж. політики, спорту і туризму України — «Почесний працівник туризму України» (1998); Держ. комітет пром. політики України — «За сумлінну працю» (1998); Держ. комітет у справах охорони держ. кордону України — «Почесний прикордонник України» (1997) і «За мужність в охороні державного кордону України» (2000); Держ. комітет стандартизації, метрології та сертифікації України — «За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації» (1997); Нац. космічне агентство України — «Почесний працівник космічної галузі України» і «Ветеран космічної галузі України» (обидва — 2000); Антимонопольний комітет України — «Знак пошани» (1998); Держ податкова адміністрація України — «За відзнаку в службі» (2000); Держ. митна служба України — «Почесний митник України» (1996); Держ. департамент України з питань виконання покарань — «Почесний працівник», «За відзнаку в службі» та «Відмінник служби» 2 ступенів (усі — 2001); Фонд держ. майна України — «Знак пошани» (2001); Служба безпеки України — «Почесна відзнака СБУ» (1996); Гол. управління держ. служби України — «За сумлінну працю» (1998); Держ. комітет України по гідрометеорології — «Почесний працівник гідрометслужби України» (1999); Держ. комітет України по житл.-комунал. г-ву — «За трудову відзнаку в житлово-комунальному господарстві України» (1997); Держ. комітет України у справах захисту прав споживачів — «За заслуги» (1997); Комітет по нагляду за охороною праці України — «За доблесну службу» (1999). Нагородні Н. з. також вручаються до Почесної грамоти КМ України (пост. КМ України від 5.1 1998), відзнак Київ, міської ради, ряду обл. рад. Службові Н. з. встановлено для нар. депутатів України, депутатів ВР АР Крим, обласних, районних, міських і селищних рад, працівників ряду міністерств і відомств України. Нагородні Н. з. носять, як правило, з правого боку грудей, службові — з лівого (у вигляді значків) та правого (у вигляді служб, відзнак). Див. також Відзнаки Президента України, Державні премії України, Державні нагороди України, Звання почесні.

Літ.: Відзнаки Укр. РСР. К.., 1971; Семотюк Я. Укр. військ, відзнаки: Ордени, хрести, медалі та нашивки. Торонто—К., 1991; Нагороди України: Історія, факти, док-ти, т. 1—3. К., 1996; Відзнаки Президента України: Ордени, медалі, нагородна зброя. К., 1999.

В. Й. Бузало.

 

Схожі за змістом слова та фрази