Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОБОЧИЙ ЧАС
   

РОБОЧИЙ ЧАС

— встановлений законом або угодою на підставі закону час, протягом якого працівники зобов'язані, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації, виконувати роботу, обумовлену трудовим договором. Встановлення Р. ч. в Україні передбач, ст. 45 Конституції і ст. 50 КЗпП України. Прав, регулювання Р. ч. зумовлюється факторами: забезпеченням виконання кожним працівником необхід. кількості праці; забезпеченням охорони праці та права на відпочинок. Навіть у тих випадках, коли тривалість Р. ч. конкр. працівника обумовлена труд, договором, вона не повинна перевищувати визначеної законом макс. межі. Р. ч. встановлюється законом або на підставі закону. Тривалість Р. ч. може бути: 1) нормальна, яка не перевищує 40 год. на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП); встановлена відповідно до ст. 45 Конституції, згідно з якою макс. тривалість Р. ч. визначається законом; 2) скорочена, тобто тривалість Р. ч. менша нормальної, але з оплатою праці як за норм, тривалість Р. ч. [вона має такі особливості: встановлюється лише законом; поширюється тільки на окр. категорії працівників (з урахуванням їхнього віку, умов та інтенсивності праці, специфіки труд, функцій тощо; зокрема, це — неповнолітні працівники, лікарі, викладачі вузів та ін.)]; 3) неповна тривалість, яка, на відміну від нормальної і скороченої, встановлюється, здебільшого, за угодою сторін труд, договору як при його укладенні, так і пізніше, з оплатою праці за нормами виробітку чи відпрацьованих годин.

Правила внутр. труд, розпорядку зобов'язують роботодавця і працівника дотримуватися встановленої тривалості Р. ч., а також використовувати його виключно для продуктив. праці. Складовою частиною Р. ч. є роб. тиждень, який залежно від режиму Р. ч. поділяється на два види: п'ятиден. роб. тиждень і шестиден. роб. тиждень. При п'ятиден. роб. тижні тривалість щоден. роботи (зміни) визначається правилами внутр. труд, розпорядку або графіками змінності, що затверджуються власником підприємства, установи, організації з урахуванням специфіки роботи, думки труд, колективу і за погодженням з місц. органом держ. влади та з дотриманням встановленої тривалості роб. тижня. П'ятиден. роб. тиждень, запроваджений ще в 1967, набув великого соціального значення, оскільки сприяє збільшенню вільного часу у працівників, розширенню можливостей для підвищення їх кваліфікації та культур, рівня, поліпшенню організації в-ва і забезпеченню зростання продуктивності праці. Особливостями п'ятиден. роб. тижня є те, що режим Р. ч. реалізується з дотриманням норми роб. тижня. При п'ятиден. роб. тижні працівникам надається два вихідні дні на тиждень, заг. вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному роб. тижні, якщо він не встановлений зак-вом, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації за погодженням з профсп. органом підприємства, установи, організації і, як правило, має надаватися поряд із загальним вихідним днем.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази