Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДНАЙМАЧ
   

ПІДНАЙМАЧ

— особа, яка за договором піднайму, укладеним з наймачем (орендарем), має право володіння та користування майном наймодавця, що здане ним у найм (оренду). У договорах майнового найму (оренди) П. можуть бути як фізичні, так і юрид. особи. За ст. 267 ЦивК України здавання наймачем найнятого майна в піднайом дозволяється лише за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом або договором. У договір, відносинах із житлового піднайму П. (як і наймачами) можуть бути лише фіз. особи — гр-ни та члени їх сімей. Відповідно до ст. 91—97, 99 ЖК України наймач жилого приміщення має право за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і за згодою наймодавця здавати в піднайом усе приміщення у разі тимчас. виїзду, а в ін. випадках — частину найнятого ним приміщення. Для здавання у піднайом жилого приміщення у квартирі, де проживає 2 або більше наймачів, потрібна також згода цих наймачів та членів їх сімей, за винятком випадків здачі жилого приміщення у піднайом у зв'язку з тимчас. виїздом усієї сім'ї наймача.

Здавання жилого приміщення у піднайом не допускається, якщо: 1) в результаті вселення П. розмір житл. площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає у цьому приміщенні, буде меншим від розміру, встановленого для надання жилих приміщень за договором житлового найму; 2) як П. або член його сім'ї у квартиру, де проживає 2 або більше наймачів, вселяється особа, яка хворіє на тяжку форму хрон. захворювання, у зв'язку з чим не може проживати у такій квартирі. Договір піднайму укладається у письм. формі з наст, реєстрацією у житл.-експлуатац. організації. За цим договором сторони наділяються певними правами та обов'язками. Зокрема, П. має право користуватися жилим приміщенням і комунал. послугами у квартирі. За згодою наймодавця, наймача, членів його сім'ї та ін. наймачів, що проживають у спільній квартирі, П. може вселити у зайняте ним приміщення членів своєї сім'ї. Договором піднайму може бути передбачено, що члени сім'ї П. вселяються у приміщення разом з ним. П. і члени його сім'ї, як і наймач жилого приміщення, повинні дотримуватися правил користування жилим приміщенням, пожеж, безпеки, своєчасно сплачувати наймачеві кварт, плату за користування жилим приміщенням, комунал. послуги тощо. Розмір плати за договором піднайму встановлюється угодою сторін, але не може перевищувати розміру кварт, плати, що сплачується наймачем за надане приміщення, і відповід. частини його витрат по оплаті комунал. послуг. Договір піднайму може бути укладений як на визначений строк, у т. ч. на період збереження жилого приміщення за тимчасово відсутнім наймачем, так і без зазначення строку. П. за згодою членів своєї сім'ї має право в будь-який час розірвати договір піднайму. Наймач же може вимагати припинення договору піднайму лише на підставах і в порядку, визначених у ст. 97 ЖК. П. не набувають самост. права на зайняте жиле приміщення, незалежно від тривалості проживання у ньому. Тому після закінчення строку договору піднайму П. не має права вимагати поновлення договору і на вимогу наймача зобов'язаний звільнити займане приміщення. Якщо договір піднайму укладено без зазначення строку, наймач зобов'язаний письмово попередити П. про припинення договору за З місяці. У такий же строк має бути попереджено П., якщо тимчасово відсутній наймач або член його сім'ї повертається до закінчення строку, обумовленого договором піднайму. У разі припинення дії договору найму жилого приміщення одночасно припиняється і дія договору піднайму.

Договір піднайму може бути достроково розірвано, якщо П. або особи, які проживають з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення або використовують його не за призначенням чи постійно порушують правила співжиття, що робить неможливим для ін. осіб проживання з ними в одній квартирі чи одному будинку, а також коли П. систематично не вносить плату за користування жилим приміщенням і за комунальні послуги. У разі відмови П. звільнити на вимогу наймача займане приміщення після припинення договору піднайму, як і у випадках дострокового розірвання договору, П. і члени його сім'ї підлягають виселенню у суд. порядку без надання ін. жилого приміщення.

Від П. слід відрізняти осіб, котрі тимчасово проживають у жилому приміщенні за згодою наймача та членів його сім'ї без укладання договору і без стягнення плати за користування жилим приміщенням (тимчасові жильці). Вони теж не набувають самост. права на жиле приміщення і на вимогу наймача або членів його сім'ї, які проживають разом з ним, повинні негайно звільнити приміщення, а в разі відмови — підлягають виселенню в суд. порядку без надання іншого жилого приміщення.

Літ.: Зобов'язальне право. К., 1998.

В. В. Луць.