Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (НЕП)
   

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА (НЕП)

-політика Рад. д-ви, що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму». Прийнята 10 з'їздом РКП(б) на поч. 1921. Передбачала орієнтування економіки «воєнного комунізму» на ринок і торгівлю; дальший розвиток пром-сті на основі її електрифікації; заміну продрозверстки натуральним податком; кооперування нас. Росії, України, Білорусії, Грузії, Вірменії, Азербайджану та ін. територій, що стали залежними від Москви; допущення вільної торгівлі при регулюванні її з боку органів рад. влади; впровадження товарно-грош. відносин, орендування приват, особами частини дрібних держ. підприємств; використання госпрозрахунку; дозвіл на організацію невел. приват, підприємств; підвищення особистої заінтересованості в результатах праці; застосування обмеженої оренди землі; тимчас. використання кап. елементів в економіці; допущення у товар, в-ві найм. праці; вдосконалення держ. планування і управління; залучення іноз. капіталу до відбудови пром-сті у формі концесії; посилення б-би з бюрократизмом, комчванством, адм.-команд, втручанням в екон. процеси; запровадження екон. змагання, концентрацію соц. і кап. секторів; підвищення культури у всіх сферах вироб. і творчої діяльності; пріоритет питань добробуту народу; підрив соціальної бази злочинності взагалі й бандитизму зокрема. В Україні неп запроваджено ВУЦВК 27.III 1921. Через місяць одностайно були підтримані відповідні рішення 10-го з'їзду РКП (б) на Першій всеукр. нараді КП(б)У. Принципова відмінність непу від політики рад. влади поперед, років показала, що соціалізм не може бути нав'язаний силою, а його треба дійсно будувати. Заміна продрозверстки була лише одним з елементів непу, але не стрижневим і тим більше не його сутністю. Неп орієнтував на: запровадження принципів соціальної справедливості у ринкові відносини, у сферу товар, в-ва, товар.-грош. обігу; відкидання адм.-команд. втручання в економіку і перехід до власне екон. методів управління; поєднання екон., моральних і матеріальних інтересів. Практ. втіленню непу передував голод 1921, який став наслідком політики 1917—20 й особливо політики «воєнного комунізму». Із запровадженням непу за короткий строк наслідки голоду було ліквідовано, намітилося зростання сільськогосп. в-ва, добробуту людей. Швидко відновлювалася пром-сть, налагоджувалась робота тр-ту. Розвивалася фін.-екон. сфера: відкривалися нові банки, зміцнювалася грош. система, припинялась інфляція, оновлювався осн. капітал. Як наслідок, через кілька років вироб. потенціал України досяг довоєн. рівня. У прав, сфері докорінно змінювалося податкове зак-во, видавались декрети про вільний обмін, купівлю та продаж сільськогосп. продуктів, фабр.-завод. і кустар, виробів, про затвердження принципів план, г-ва, госпрозрахунку тощо. Значно пом'якшувалися методи «червоного терору».

У кін. 20-х pp. неп з ініціативи Й. В. Сталіна почав різко згортатися. Приват, сектор у пром-сті й торгівлі був розгромлений, багато «непманів» опинилися на засланні. В усіх сферах життя д-ви насаджувалася адміністративно-командна система, здійснювався силовий тиск на сусп-во взагалі.

Літ.: Волобуєв М. До проблеми укр. економіки. «Більшовик України», 1928, № 2—3; Мироненко А. Н., БенькоА. П. Проблемы законности на этапе новой экон. политики в Украине (1921 — 1927 гг.). К.—Днепродзержинск, 1992; Мироненко О. М. Екон. колапс України і спроба його подолання у 1917-1920 pp. як препозиція НЕПу (держ.-прав. аспект). К., 1994; Гимпельсон Е. Г. Нэп и сов. полит, система. 20-е годы. М., 2000; Пиріг О. НЕП: більшов. політика імпровізації. K., 2001.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази