Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow розр-росі arrow РОЗТЯГ-СТИСК
   

РОЗТЯГ-СТИСК

в опорі матеріалів — видовження або укорочення тіла (стрижня, бруса тощо) під дією сил, рівнодіюча яких перпендикулярна до поперечного перерізу тіла і проходить через центр ваги його; вид деформації.

При Р.-с. розрізняють одноосьовий (лінійний) напружений стан (у стрижнях), а також дво- або триосьовий (просторовий) напружений стан (за певних умов у плоских і масивних тілах). В разі одноосьового напруженого стану у поперечному перерізі стрижня виникають лише нормальні напруження σ1. В межах пружної деформації ці напруження визначають за формулою σ1 = N/F, де N — розтягальна або стискальна сила; F — площа поперечного перерізу стрижня. Залежність між а, і відносними деформаціями є описується Гука законом (σ = εЕ, де Е — модуль пружності матеріалу), а співвідношення між поперечною (ε2) і поздовжньою (ε1) відносними деформаціями має вигляд ε2 = με1, де μ — т. з. коеф Пуассона (у більшості металевих матеріалів становить 0,3). У межах пластичної деформації залежність між нормальними напруженнями і відносними деформаціями складніша, вона описується різними емпіричними (нелінійними) законами. Якщо стискальна сила досягає критичної величини, зважають на можливість втрати стрижнем стійкості (поздовжній згин). Р.-с. може спричинюватися як силами, прикладеними до кінців стрижня, так і силами, розподіленими у його об'ємі (власною вагою стрижня, силами інерції). Результати випробувань стрижнів на Р.-с. використовують при визначенні осн. мех. характеристик матеріалів, розробці теорій міцності їх.

Г. В. Ісаханов.

 

Схожі за змістом слова та фрази