Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА
   

ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА

- сукупність законів та ін. нормат. актів (їх частин і статей), які регулюють однорідні і порівняно самост. групи сусп. відносин. Г. з. за назвами і змістом регульованих ними відносин в основному збігаються з відповідними галузями права. Як і галузі права, вони поділяються на фундаментальні (профільні) — державне, цивільне, кримінальне, адміністративне законодавство та відповідні процесуальні Г. з., інші основні (трудове, земельне, гірниче, водне, лісове законодавство тощо) та комплексні (господарське, аграрне, екологічне законодавство тощо). Такий зв'язок системи Г. з. із системою галузей права обумовлений співвідношенням законодавства і права як форми і змісту. Система галузей права як об'єктивна властивість права є первинною, відіграє провідну роль щодо системи відповідних Г. з. Саме тому галузі права знаходять своє вираження, як правило, в однойменних Г. з.

Г. з. і галузі права хоч і тісно взаємопов'язані, але є самост. категоріями, що має як теоретичне, так і практ. значення. Зокрема, первинним елементом галузі права є норма права, а Г. з. — законод. акт. Система галузей права складається у кожній країні історично, відповідно до опосередковуваних правом сусп. відносин, тоді як система Г. з. є результатом його цілеспрямованого упорядкування законодавцем. Виникнення галузі права не пов'язане з обов'язковою кодифікацією. Для Г. з. характерними ознаками є не тільки відповідні предмет і метод правового регулювання, а й наявність стрижневого для даної галузі кодифікаційного акта (закону, основ, кодексу). Це пов'язано із системним характером Г. з. Під Г. з. розуміють не будь-яку сукупність актів, а тільки таку, де всі акти перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності, їй властиві ієрархічність структури, підпорядкованість і узгодженість актів, що входять до Г. з. Вимоги до Г. з. найкраще забезпечуються кодифіка ц. актом, що визначає зміст і форму ін. актів галузі, їхнє підпорядкування, тобто цілісність Г. з. як єдиної системи актів (їх частин і статей). Система Г. з. належить до складних динаміч. структур. У деяких країнах існують офіційно затверджені загальноправові класифікатори Г. з. (напр., у Рос. Федерації). В Україні ця система розвивається і збагачується відповідно до розвитку сусп. відносин. Літ.: Шебанов А. Ф. Система отраслей законодательства: основания построения. «Известия вузов. Правоведение», 1976, № 4; Сурилов А. В. Теория гос-ва и права. О 1989.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази