Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
   

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

- період часу, встановлений законодавством або договором, протягом якого виготівник (виконавець) забезпечує якісну роботу (застосування, використання) товару (виробу), послуги тощо. Г. с. широко застосовується у договорах ку-півлі-продажу, підряду, поставки. Існують два види гарант, строку: Г. с. експлуатації і Г. с. зберігання товару. Тривалість Г. с. на товари і продукцію визначається держ. стандартами й тех. умовами, а якщо вони не визначені, — договором. Поч. момент обчислення Г. с. залежить від його виду і визначається з дати виготовлення продукції (Г. с. зберігання) або від часу введення в експлуатацію (Г. с. експлуатації, роботи). Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» (1991) споживач — гр-нин, який придбаває, замовляє, використовує товари (роботи, послуги) для власних побут, потреб, — при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом Г. с, установленого обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право вимагати від продавця, виготівника, виконавця відшкодування збитків. Коли Г. с. не встановлено, за покупцем залишається право пред'явити продавцеві (виготівникові, виконавцеві) вказані вимоги за умов, коли недоліки були виявлені протягом 6 місяців, а стосовно нерухомого майна — не пізніше 3 років від дня передачі його споживачеві. Законом або договором можуть бути встановлені триваліші Г. с. (ст. 235, 236, 248-250, 343 Цивільного кодексу України; Закон «Про захист прав споживачів»).

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази