Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow т arrow ТУРИЗМ СОЦІАЛЬНИЙ
   

ТУРИЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

- 1. Пріоритетний вид туристської діяльності - подорожі, субсидовані з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби. 2. Загальнодоступні подорожі, екскурсії і відпочинок. 3. Соціальний туристський продукт, що задовольняє пізнавальні, духовні й інші потреби людей, включаючи оздоровлення, відновлення сил, за рахунок різних джерел фінансування, в т. ч. з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби. 4. Діяльність туристських організацій щодо формування, просування і реалізації соціального туристського продукту. Т. с. відповідає національним інтересам України як держави, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, і є одним з пріоритетних напрямів державного регулювання туристської діяльності. Т. с. реалізується в різноманітних формах: як галузь соціального підприємництва, діяльності соціальних фондів, фінансується з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби. Т. с. функціонує і розвивається на засадах самофінансування, самоорганізації і самоврядування, є сектором економіки й зайнятості. Система Т. с. являє собою сукупність взаємодіючих підсистем: учасників, організаторів, суб'єктів і об'єктів Т. с., органів управління в сфері Т. с, органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Державна політика в галузі Т. с. ґрунтується на таких принципах: збереження єдиного державного туристського простору при розмаїтті його природно-географічних, етнічних, регіональних та інших особливостей; доступність для громадян України природної і культурної спадщини; самоврядування і самоорганізація Т. с. за сприяння і співробітництва з боку органів державної влади й органів місцевого самоврядування; соціальне партнерство як організаційно-правовий механізм відносин у Т. с; багатоукладність Т. с, що передбачає його реалізацію в державному, громадському і приватному секторах.

Основні елементи системи Т. с: продукт туристський соціальний - сукупність туристських послуг і турів (маршрутів) соціального характеру, що задовольняють основні і наймасовіші рекреаційні потреби людей на рівні мінімально необхідного відновлення їхніх сил за допомогою Т. с. Суб'єкт Т. с. - громадяни України, співвітчизники, що проживають за кордоном, центр, органи управління Т. с. і його регіональні, територіальні структури, всеукраїнські громадські організації туризму і подорожей, суспільні об'єднання підприємців і роботодавців в галузі Т. с, професійні спілки працівників Т. с. асоціації за інтересами (краєзнавців, екологічного туризму, захисту прав туристів тощо). При рівних для всіх громадян України можливостях користуватися Т. с, держава має сприяти реальній доступності Т. с. для тих верств населення, які потребують адресних соціальних туристських програм (діти, учні, молодь, малозабезпечені родини, інваліди й особи з неповною дієздатністю, пенсіонери, ветерани, інші малозахищені соціальні групи). Учасник Т. с. - громадянин, що користується створюваними Т. с. перевагами фактичної його загальнодоступності. Об'єкт Т. с. - елемент загальнодоступної інфраструктури туризму (готель, пансіонат, санаторій, туристська або спортивна база, кемпінг, стаціонарний дитячий чи фізкультурний табір, обладнане наметове містечко, інша споруда, пристосована для розміщення туристів); національний парк, природно-історичний заповідник, інша рекреаційна територія, що використовується для цілей Т. с.; музей, художня галерея, пам'ятка історії і культури, меморіал, інше загальнодоступне місце туристського показу. Організатор Т. с. - юридична особа або індивідуальний підприємець, що забезпечують планування і здійснення заходів, програм Т. с. Установа Т. с. - державна або недержавна організація, що здійснює управління в галузі Т. с. Держава здійснює адресну підтримку деяких видів соціального туризму: дитячо-юнацького, що є складовою навчального і виховного процесу в освітніх установах, які діють за основними загальноосвітніми програмами, в установах додаткової освіти, в т. ч. в позашкільних профільних туристських центрах і станціях; самодіяльного (спортивного) - подорожей з використанням

активних способів пересування, що організуються туристами самостійно, з урахуванням програм туристсько-спортивної класифікації; виробляють вміння діяти, включаючи навички поведінки в аварійній обстановці й у ситуації стихійного лиха, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, екологічну культуру ведення природоохоронних робіт. Держава підтримує розвиток самодіяльного туризму і його розгалужену мережу туристських клубів.

 

Схожі за змістом слова та фрази