Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
   

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

в статистиці - показники, що характеризують міру співвідношення двох порівнюваних між собою статистичних показників, один з яких прийнято за базу порівняння. В. в. виражаються в коефіцієнтах, процентах, промілле та ін., в деяких випадках - іменованими числами. За змістом і характером взаємозв'язку порівнюваних показників В. в. поділяють на кілька видів. В. в. виконання пла-н у характеризують ступінь виконання виробничих завдань В. в. планового завдання показують його перспективний рівень. В. в. структури характеризують питому вагу (частку) складових частин підсумкової величини (напр., питома вага виробн. пром. продукції даного підприємства в заг. обсязі виробн. її в галузі). В. в. координації відображають співвідношення між складовими частинами підсумкової величини і доповнюють величини структури (напр., кількість допоміжних робітників на 100 виробничих робітників). В. в. динаміки показують зміни рівня однойменних явищ у часі. В. в. інтенсивності характеризують ступінь поширення або розвитку явища в певному середовищі (напр., густота населення - кількість жителів на 1 км2). В. в. порівняння відображують однойменні показники різних об'єктів (напр., виробн. продукції за той самий час у різних країнах). В. в.- один з найважливіших за; собів аналізу госп. діяльності окремих підприємств, галузей і нар. г-ва в цілому.

 

Схожі за змістом слова та фрази