Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow М-майз arrow МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
   

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО

— феод. міське право, за яким міста звільнялися від управління і суду феодала. Виникло в 13 ст. у м. Магдебурзі (тепер НДР), звідси й назва. М. п. встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Мало чітко виражений класовий характер, узаконювало нерівність у правах, зважаючи на стать, походження й віросповідання. Протягом 13—18 ст. М. п. поширилося в Чехії, Угорщині, Польщі й Литві, а звідти на тер. Білорусії та України. Вперше на Україні М. п. дістало 1339 місто Санок Галицько-Волинського князівства. Львову М. п. надано 1356, Києву — 1494—97. У 15—17 ст. М. п. дістала більшість міст України. У деяких містах, зокрема західноукраїнських, надання М. п. супроводилося посиленням нім. і польс. колонізації, обмеженням прав не католицького населення. М. п. на Правобережній і Лівобережній Україні за своїм змістом і формою відрізнялося від М. п., яке застосовувалося в Зх. Європі. Так, на Україні в менших містах, які називалися ратушними, козацька старшина відала справами козаків, а виборна міська влада (представники багатої верхівки міського населення) — справами міщан. Положеннями М. п. керувалися й полкові суди тощо. Норми М. п. використовувалися при всіх офіц. і приватних кодифікаціях права на Україні 18—19 ст. (напр., "Права, за якими судиться малоросійський народ* 1743). Після возз'єднання України з Росією (1654) М. п. залишилося тільки в деяких т. з. привілейованих містах. Указом 1831 Микола І скасував М. п. по всій Україні, крім Києва, де воно збереглося до 1835. В містах Зх. України, які після 1-го поділу Польщі 1772 відійшли до Австрії, М. п. продовжувало ще деякий час діяти. У Львові застосування М. п. припинено 1786.

Літ.: Багалій Д. Магдебурзьке право на Лівобічній Україні. В кн.: Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV—XVIII в., ч. 2. Львів, 1904; Кульчицький В. С. Кодифікація права на Україні у XVIII столітті. Львів. 1958; Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

В. С. Кульчицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази