Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРЧИЙ БЛОК ПАРТІЙ
   

ВИБОРЧИЙ БЛОК ПАРТІЙ

- суб'єкт виборчого процесу, який має право висування кандидатів у нар. депутати України або кандидатів у Президенти України. Утворюється політ, партіями, які зареєстровані М-вом юстиції України.

В. б. п. висуває кандидатів у нар. депутати єдиним списком для участі у виборах по багатомандатному загальнодерж. виб. округу. Кількість кандидатів від В. б. п., внесених до єдиного списку кандидатів, не може перевищувати половини встановленого Конституцією України складу Верх. Ради України. В. б. п. висуває лише один список кандидатів у нар. депутати. Політ, партія, що входить до виб. блоку, який висунув свій список кандидатів у депутати, не може висувати окр. список кандидатів у депутати та входити до складу ін. В. б. п. Формування списків кандидатів у депутати від В. б. п. здійснюється вищими представн. органами виб. блоку у визначений ним спосіб. До складу кандидатів у депутати від В. б. п. включаються члени партій, які входять до виб. блоку, або безп. гр-ни у послідовності, визначеній В. б. п. Включення до цього списку членів ін. партій не допускається. Черговість розташування кандидатів у депутати у списку визначає В. б. п. Вона не може бути змінена після реєстрації списку Центр, виб. комісією.

Висування до списків кандидатів у депутати від В. б. п. для участі у виборах по багатомандатному загальнодерж. виб. округу розпочинається за 170 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів. У випадку призначення позачергових виборів висування до списків кандидатів у депутати від В. б. п. розпочинається за 60 днів і закінчується за 45 днів до дня виборів.

Представники В. б. п. подають до ЦВК витяг з протоколу вищого представн. керівного органу виб. блоку про формування списку кандидатів у депутати від відповідного виб. блоку, а також список кандидатів у депутати, підписаний представником В. б. п., з дотриманням вимог закону. Після цього ЦВК протягом доби видає представникам В. б. п. необхідну кількість підписних листів встановленої форми.

Кандидати у нар. депутати в одномандатних виб. округах висуваються на зборах (конференціях) обл., респ. (в АР Крим), міських (у Києві і Севастополі) осередків В. б. п., що висунули списки кандидатів у депутати і списки яких зареєстровані ЦВК. При цьому В. б. п., як і політ, партія, може висунути лише одного кандидата в депутати в кожному окрузі. Збори (конференції) місц. осередків В. б. п. проводяться відповідно до угоди між партіями про утворення виб. блоку.

Висування кандидатів у нар. депутати по одномандатних виб. округах починається за 90 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів. Право висувати кандидатів у Президенти України мають партії, В. б. п., що налічують не менш як 1000 членів, після їх реєстрації ЦВК. Висування претендента здійснюється партією на з'їзді, заг. зборах чи ін. зібранні, що є найвищим статутним кер. органом партії. Висування претендента виб. блоком здійснюється на міжпарт. конференції, делегати якої обираються членами партій, що об'єдналися у блок, відповідно до норми представництва, визначеної договором про утворення В. б. п. Висунувши претендента, блок подає заяву до ЦВК, в якій зазначає передбачені законом дані про нього, а також про уповноважену особу В. б. п. Претендент, висунутий В. б. п., реєструється кандидатом у Президенти України за умови, що його кандидатуру підтримали своїми підписами не менш як 100 тис. гр-н країни з правом голосу, в т. ч. не менш як 1500 гр-н у кожному з 2/3 заг. кількості виб. округів. Рішення про реєстрацію приймається на заг. підставах.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази