Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНКУРЕНЦІЯ
   

КОНКУРЕНЦІЯ

(пізньолат. — змагання, суперництво, від лат. — стикатися, суперничати, змагатися) — екон. суперництво між відокремленими товаровиробниками за задоволення своїх інтересів, вигідні умови в-ва та збуту товарів з метою одержання більш високого прибутку, а також змагальність підприємців, коли їх самост. дії обмежують можливості кожного з них впливати на заг. умови реалізації товарів на ринку і стимулюють в-во необхідної споживачеві продукції. К. одночасно є екон. механізмом регулювання пропорції в-ва відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), поліпшення їх якості, одним з об'єктивних умов функц. ринку, наявності на ньому великої кількості незалеж. виробників, покупців і продавців. Вона є об'єктив, закономірністю товар, в-ва і властива всім ступеням розвитку ринкової економіки, виступає як зовн. продуктивна сила, що спонукає підприємства і гр-н підвищувати продуктивність праці, знижувати витрати в-ва, збільшувати обсяг нагромаджень, прискорювати темпи н.-т. прогресу, проводити орг. та структурні зміни в економіці. Особливі форми конкурентних відносин складаються в умовах переходу до різних форм власності і форм господарювання, подолання команд.-адм. та планово-розподільчої системи управління, інфляц. процесів та незабезпеченості заг. товарно-грош. збалансованості ринку.

В екон. і юридичній л-рі та на практиці К. поділяють на: вільну (чисту, досконалу), олігоптичну, предметну (міжфірмову) та функціональну (міжгалузеву), цінову і нецінову тощо. Вільна К. виникає тоді, коли на ринку існує значна кількість товаровиробників і споживачів (покупців та продавців) будь-якого товару. Ко жен з цих суб'єктів ринкових відносин володіє відповідною кон'юнктурною інформацією, а тому може суттєво вплинути на попит, поставки товару на ринок або його ціну. Олігоптичною К. є екон. суперництво між собою кількох великих підприємств, об'єднань або компаній, які контролюють значну частину ринку. Предметна К. — це змагання між виробниками аналогічних товарів, що відрізняються між собою певними суттєвими параметрами (характеристиками). Функціональна К. існує між виробниками товарів, котрі можуть задовольняти потреби різними способами (напр., в-во товарів для спорту, туризму, відпочинку). Цінова К. передбачає продаж товарів за цінами більш низькими, ніж у конкурентів, нецінова — метод змагальності на ринку між товаровиробниками за більш високі якісні показники продукції (надійність, довговічність, економічність, сучас. дизайн, обов'язкове післяпродажне обслуговування тощо). Суперництво між фірмами-виробниками з використанням таких методів, як пром. шпигунство, переманювання спеціалістів, які володіють комерц. або вироб. секретами, випуск підробних товарів і часто гіршої якості, закупка зразків з метою їх копіювання, неточні або явно неправильні відомості в рекламі, змова про підтримання високих цін та ін. дії становлять зміст недобросовісної К.

В Україні згідно зі ст. 42 Конституції д-ва забезпечує захист К. Не допускається зловживання моноп. становищем на ринку, неправомірне обмеження К. і недобросовісна К. Критерії оцінки К. як добросовісної чи недобросовісної містяться у спец. антимонопольно-конкурентному зак-ві, яке покликане сприяти розвитку екон. суперництва і змагальності в нац. г-ві країни (див. Антимонопольне законодавство). Юрид. правила К. та норми антимоноп. регулювання відповідно до п. 8 ст. 92 Осн. Закону визначаються виключно законод. актами України. Правовий захист добросовісної К. здійснюється на основі Законів України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції» (1992), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996), «Про рекламу» (1996), відповід. указів Президента, постанов Уряду, нормат.-правових актів Антимонопольного комітету України та ін. Особи, винні в порушенні зак-ва про захист К., притягуються до адм. та цив.-правової відповідальності. До цих осіб Антимоноп. к-том можуть також застосовуватись спец, санкції у вигляді штрафів та примус, поділу моноп. утворень.

Літ.: Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополизм: Правовые аспекты регулирования. М., 1996; Саниахметова Н. А. Правовая зашита конкуренции в предпринимательстве Украины. О., 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази