Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
   

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

- економічний результат функціонування системи управління, який визначається досягненням поставлених завдань з найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Госп. управління - невід'ємна складова частина виробництва, основаного на спільній праці, а тому показники ефективності самого виробн. є показниками ефективності управління. Єдиного, загальновизнаного показника Е. е. у. в., як і для самого виробн., немає. В практиці здебільшого використовують систему показників, серед яких показник продуктивності праці є найбільш узагальнюючий, в якому відображено рівень тех. розвитку виробн., його організації та організації праці, госп. діяльності тощо. Виділити окремо вплив управління (як суб'єкта) на виробництво (як об'єкт впливу) практично неможливо через різноманітність факторів, що впливають на результати госп. діяльності. Для оцінки Е. е. у. в. широко застосовують метод порівняння результатів діяльності споріднених і близьких за умовами роботи підприємств. При всій недосконалості такого методу використання його в певних межах доцільне й виправдане.

Безпосереднім результатом діяльності апарату є управлінські рішення, спрямовані на реалізацію певних заходів і пов'язані з витрачанням певних ресурсів. Визначення їхньої ефективності спирається на розроблені методики. Таким чином, на відміну від показників Е. е. у. в. в цілому - підприємством, об'єднанням, галуззю, ефективність цих управлінських рішень визначається досить точно. Це, насамперед, ефективність управлінських рішень, спрямованих на реконструкцію виробництва, заміну устаткування, запровадження АСУ або наукової організації праці, реалізацію окремих госп. заходів щодо прискорення обігу оборотних коштів і використання систем матеріального стимулювання праці та ін. В усіх цих та багатьох ін. випадках екон. ефективність має бути чітко визначена ще до прийняття відповідного рішення. Отже, найважливіші сторони діяльності управління виробництвом, пов'язані з затратами на реалізацію їх, систематично контролюють шляхом зіставлення їх з екон. ефектом, що й забезпечує наук. обгрунтованість діяльності управління виробництвом. Див. також Управління народним господарством.

В. І Сенченко

 

Схожі за змістом слова та фрази