Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА КПРС
   

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА КПРС

— складова частина Програми Комуністичної партії Радянського Союзу, програма боротьби за повну ліквідацію всіх форм нац. і колоніального гноблення, за досягнення фактичної рівності націй і народностей, за зміцнення дружби народів на основі демократії і соціалізму. Базується на матеріалістичному розумінні істор. процесу і марксистсько-ленінській теорії з національного питання. Вироблення і здійснення Н. п. КПРС безпосередньо пов'язане з ім'ям В. І. Леніна, який не лише розробив її в боротьбі проти опортуністичних лідерів Інтернаціоналу 2-го, а й керував у перші роки Рад. влади всією роботою партії по реалізації Н. п. КПРС, був натхненником і організатором Союзу Радянських Соціалістичних Республік, утворення якого стало справжнім тріумфом ленінської національної політики КПРС. Послідовно йдучи ленінським шляхом, партія постійно збагачує марксистсько-ленінську Н. п. КПРС новими положеннями та висновками, живим досвідом будівництва соціалізму і комунізму в СРСР та ін. країнах соціалістичної співдружності, досвідом міжнародного комуністичного руху, національно-визвольного руху. Конкретний зміст Н. п. КПРС на кожному з етапів її розвитку підпорядковувався осн. програмним завданням партії. У першій Програмі партії, прийнятій Другим з'їздом РСДРП (1903), партія ставила своїм гол. завданням повести робітн. клас і всіх трудящих на боротьбу за повалення самодержавства, влади поміщиків і буржуазії і встановлення диктатури пролетаріату. Цьому завданню були підпорядковані програмні вимоги рівноправності всіх націй і народностей Росії, права націй на самовизначення аж до держ. відокремлення, утворення обл. і тер. автономії, інтернац. принципу побудови партії та ін. орг-цій пролетаріату. Н. п. КПРС уже на цьому етапі висувала завдання виховання трудящих у дусі єднання і братерської взаємодопомоги, пролет. інтернаціоналізму і непримиренної боротьби проти будь-яких проявів бурж. націоналізму. З перемогою Великої Жовтневої соціалістичної революції та встановленням диктатури пролетаріату ці вимоги було реалізовано. Друга програма РКП(б), прийнята на VIII з'їзді (1919), націлювала партію на побудову соціалізму. В галузі нац. відносин висувалися завдання на основі безкорисливої взаємодопомоги досягти фактичної екон. та культур. рівності народів кол. Рос. імперії, подолати недовір'я і відчуження між трудящими різних національностей, насаджувані віками самодержавством; у процесі боротьби за соціалізм зміцнювати незламну братерську дружбу народів; непримиренно боротися проти будь-яких проявів як великодержавного шовінізму, так і місц. націоналізму. Програма проголосила завдання об'єднання рад. республік в єдиній союзній д-ві. В ході соціалістичного будівництва положення другої Програми партії в галузі нац. відносин було втілено в життя.

Третя програма, програма побудови комуністичного суспільства, прийнята XXII з'їздом КПРС (1961), визначила осн. завдання національної політики КПРС, спрямовані на дальше зміцнення інтернац. єдності рад. народу. Цими завданнями партія вважає: дальший всебічний розвиток економіки і культури всіх рад. націй і народностей; забезпечення всебічного співробітництва їх, взаємодопомоги, послідовне здійснення принципів соціалістичного інтернаціоналізму, зміцнення дружби народів як одного з найважливіших завоювань соціалізму; зміцнення і вдосконалення форм нац. державності народів СРСР тощо. Величні досягнення партії в реалізації Н. п. КПРС, повне розв'язання нац. питання в тому вигляді, як воно дісталося від минулого, утворення історично нової соціальної й інтернац. спільності людей —радянського народу, зміцнення загальносоюзної економіки— єдиного народногосподарського комплексу СРСР, формування нової, вищої риси рад. патріотизму — загальнонаціональної гордості радянських людей — закріплено в Конституції СРСР 1977 і конституціях союзних республік. Марксистсько-ленінська Н. п. КПРС, багатогранний досвід практичного розв'язання питань, пов'язаних з нац. відносинами, формування інтернац. єдності трудящих усіх націй і народностей є неоціненним скарбом і переконливим прикладом для ін. братніх соціалістичних країн, народів капіталістичного світу і країн, що розвиваються.

Літ.: Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В. І. Про пролетарський інтернаціоналізм. К., 1971; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 7. Національне питання в нашій програмі; т. 23. Тези по національному питанню; т. 24. Критичні замітки з національного питання.— Про національну програму РСДРП; т. 25. Про право націй на самовизначення; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1979; Брежнєв Л. І. Про п'ятидесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1973; Брежнєв Л. І. Про проект Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1977.

В. П. Шевчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази