Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРАНСФЕРТ
   

ТРАНСФЕРТ

трансфер (франц. — переміщення, передача, від лат. — переносити, переводити, переміщати, передавати) — 1) Певні види фін.-банк, операцій, пов'язаних з грошовим обігом і передачею відповід. майнових прав. До таких операцій, як правило, належать: наказ банку своєму кореспондентові (стороні в коресп. договорі банк, установ) видати зазначену суму грошей особі, вказаній у Т.; переведення іноз. валюти або золота з однієї країни в іншу; переказ грошових коштів з однієї фін. установи в іншу; банк, операції, пов'язані із зустрічним переказом валют двох або більше країн. Прав, регулювання даних трансферт, операцій здійснюється на основі зак-ва про банки і банк, діяльність, валютне регулювання і валют, контроль, норм міжнародного банківського права тощо, а також відповід. угод або контрактів.

2) Передача сертифіката акцій від брокера-продавця брокеру їх покупця з переходом права власності, а також реєстрація у книгах акціонерного товариства переходу права власності на акції або ін. цінні папери, що здійснюється Т.-агентом. Після запису імені покупця у книзі реєстрацій дивіденди, повідомлення про збори акціонерів, фін. звіти та ін. інформація емітента для держателя цінних паперів надсилаються безпосередньо їх новому власнику. Порядок та умови даного Т. визначаються нормами акц. права і установчими та ін. док-тами акц. т-ва.

3) У бюдж. праві — кошти, що передаються з держ. бюджету до міси, бюджетів або з місц. бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у формі дотацій, субсидій, субвенцій тощо (Т. міжбюджетний). Найпоширенішими є Т. у формі субсидій приват, підприємцям і фермерам, виплати відсотків по держ. боргах, а також держ. виплат на соціальні потреби (пенсії, матеріальна допомога та ін.).

В Україні порядок і умови здійснення міжбюдж. трансферт, платежів регулюються нормами Бюдж. кодексу та ін. нормат.-прав. актами про бюдж. процес. Згідно з цими актами розрізняють такі міжбюджетні Т.: дотація вирівнювання; субвенція; кошти, що передаються до Держ. бюджету України та місц. бюджетів з ін. місц. бюджетів; ін. дотації. У Держ. бюджеті можуть передбачатися такі міжбюджетні Т. місц. бюджетам: дотація вирівнювання бюджету АР Крим, обл. бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам і бюджетам міст АР Крим і міст обл. значення; субвенція на здійснення програм соціального захисту; субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місц. самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання встановлених д-вою пільг; субвенція на виконання інвест. проектів; ін. субвенції. У зак-ві України виокремлюють капітальний Т., що спрямовується на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основних фондів, або збільшення капіталу отримувача. Сюди належить також трансферт, платіж підприємству для покриття збитків, акумульованих ним протягом ряду років, або таких, що виникли в результаті надзв. обставин. Капітальним Т. є і невідплатний безповоротний платіж, що має одноразовий і нерегулярний характер як для платника (фін. донора), так і для його отримувача (бенефіціарія).

4) Придбання (купівля) відповід. спорт, клубом або продаж чи передача в оренду ін. спорт, організації (клубу) прав на використання на певних умовах спортсменів (у даному випадку вживається термін «трансфер»). Є найпоширенішим у профес. футболі та ін. видах спорту і поділяється на національний і міжнародний. В Україні порядок здійснення трансфер, операцій регулюється нормами зак-ва про фізкультуру і спорт, статутами і внутр. (локальними) актами відповід. спорт, клубів, окремими договорами (контрактами) про Т. спортсменів, а також актами міжнар. спорт, організацій.

5) Операції, пов'язані з обміном товарів у рамках міжнар. і транснаціональних корпорацій та підприємств для розрахунків між їхніми підрозділами, розташованими в різних країнах.

6) Обмін населенням між д-вами на основі міждерж. угод, що обумовлює автоматичну зміну громадянства.

7) У туризмі — перевезення туристів (з аеропорту до готелю тощо; вживається термін «трансфер»). Вартість Т., як правило, входить до вартості путівки.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.