Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
   

ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ І РІШЕНЬ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

-форма реагування на дії, постанови, санкції, що приймаються при провадженні досудового слідства з метою їх скасування або зміни шляхом подачі скарги прокуророві або до суду. Дії слідчого без обмеження кола осіб можуть бути оскаржені прокуророві як безпосередньо, так і через слідчого, який протягом доби направляє її разом із своїми поясненнями прокуророві. Дії слідчого можуть бути оскаржені й до суду (ст. 234 КПК України). Усні скарги прокурор або слідчий заносить до протоколу. Прокуророві та до суду можуть бути оскаржені також дії і постанова органів дізнання. Прокурор зобов'язаний розглянути скаргу протягом 10 днів і рішення по скарзі повідомити скаржнику (ст. 110 КПК). Скарги на дії прокурора при проведенні ним досуд. слідства подаються вищестоящому прокуророві або оскаржуються до суду (ст. 236). Постанова слідчого про закриття справи може бути оскаржена прокуророві в 7-денний строк з дня одержання письм. повідомлення або копії постанови про закриття справи (ст. 215). Наслідки пропуску вказаного строку закон не визначає, але до закінчення цього строку зберігаються реч. докази і справа не здається в архів.

Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити постанову слідчого в частині, яка стосується підстав і мотивів закриття справи. Прокурор не пізніше ЗО днів з дня надходження скарги скасовує постанову про закриття справи і відновлює досуд. слідство або залишає скаргу без задоволення, про що повідомляє особі, яка подавала скаргу. Постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття крим. справи може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до суду, за місцерозташуванням органу або роботи посад, особи, яка винесла постанову, протягом 7 днів з дня отримання її копії чи повідомлення прокурора про залишення скарги на цю постанову без задоволення.

Оскарженню підлягає і постанова слідчого про відмову в порушенні крим. справи відповід. прокуророві, а постанова прокурора про це — вищестоящому прокурору або до районного (міського) суду. Скарга подається протягом 7 днів з дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови (ст. 236')• Скарги розглядаються суддею одноособово (гл. 22). На постанову судді про обрання запобіж. заходу обвинувачений, його захисник та ін. особи можуть подати апеляцію протягом 3 діб з дня її винесення (ст. 1652). Обвинувачений, підозрюваний, захисник, потерпілий, цив. позивач, цив. відповідач та їх представник у порядку, встановленому законом, мають також право в заг. плані подавати скарги на дії та рішення особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду (гл. З КПК).

О. Р. Михайленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази