Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЙОМНА СІМ'Я
   

ПРИЙОМНА СІМ'Я

- різновид виховання дітей, які залишилися без батьків, піклування. П. с. за функціями близька до патронату (ст. 252—256 СК України). Прав, статус П. с. регулюється Положенням про прийомну сім'ю (затв. КМ України 26.IV 2002). П. с. вважається сім 'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків, піклування, на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Прийом, батьками можуть бути особи, які перебувають у шлюбі. Не можуть бути прийом, батьками: 1) особи, які не пройшли курс підготовки кандидатів у прийомні батьки; 2) особи, визнані недієздатними або обмежені в дієздатності; 3) особи, позбавлені батьків, прав; 4) кол. опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповід. прав за неналежне виконання покладених на нього обов'язків; особа, яка за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей; 5) особи, з якими на спільній житл. площі проживають члени сім'ї, що мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; 6) особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства; 7) особи, чий середньому, сукупний дохід на кожного члена сім'ї менший, ніж рівень прожиткового мінімуму, встановлений зак-вом.

Утворення П. с. здійснюється на підставі рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держ. адміністрації, викон. к-ту міської ради на підставі заяви подружжя, яке виявило бажання утворити П. с. Для цього, крім заяви, необхідний також висновок відділів у справах сім'ї та молоді відповід. держ. адміністрації та викон. к-ту. На підставі рішення про утворення П. с. між прийом, батьками та органом, який прийняв рішення про утворення такої сім'ї, укладається угода про влаштування дітей до П. с. Контроль за виконанням угоди, а також за умовами проживання, вихованням дітей здійснюють місц. відділи у справах сім'ї та молоді й органи опіки та піклування районних, районних у містах Києві та Севастополі держ. адміністрацій, викон. к-тів міських рад. У разі утворення П. с. прийомні батьки беруть прийом, дітей на власну житл. площу за наявності відповідних сан.-гіг. умов. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийом, дітей за місцем їх знаходження і здійснюють контроль за використанням цього житла і майна. За прийом, дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, ін. виплати, які перераховуються на їхні особисті рахунки, відкриті в установах банку. Прийомні батьки використовують ці кошти тільки за погодженням з органами опіки та піклування і за цільовим призначенням — для спец, лікування, придбання спец, інструментів для розвитку таланту дитини, спец, допоміжних засобів для дитини з вадами фіз. розвитку. За прийом, дітьми зберігаються пільги і держ. гарантії, передбачені зак-вом для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьк. піклування. Прийомні діти виховуються у П. с. до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у профес.-тех., вищих навч. закладах 1—4 рівня акредитації — до їх закінчення.

Фінансування П. с. здійснюється за рахунок місц. бюджетів, їй може надаватися фін. благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громад, об'єднаннями, фондами, фіз. особами.

Літ.: Антокольская М. В. Семейное право. М., 2001; Сімейне право України. К., 2002.

І. Ф. Севрюкова.