Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ
   

ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ

-особливий держ. запас матеріальних цінностей. Призначений для використання у цілях і в порядку, передбачених чинним зак-вом. В Україні заг. принципи формування, розміщення, зберіганйя, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів Д. м. р. регулює Закон «Про державний матеріальний резерв» (1997), відповідно до якого у складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).

До складу Д. м. р. входять: мобілізаційний резерв — запаси матеріально-тех. та сировин, ресурсів для забезпечення розгортання в-ва військової та ін. пром. продукції, ремонту військ, техніки і майна в особливий період, розгортання у воєн, час робіт щодо відновлення залізниць та автошляхів, мор. і річкових портів, аеродромів, ліній та споруд зв'язку, газо- і нафтопроводів, систем енерго- і водопостачання для організації безперебійної роботи пром-сті, тр-ту і зв'язку, подання мед. допомоги; запаси матеріально-тех., сировин, і прод. ресурсів для забезпечення стратег, потреб д-ви; запаси матеріально-тех. ресурсів для першочергових робіт з ліквідації наслідків надзв. ситуацій та для виконання ін. заходів, передбачених зак-вом. Д. м. р. призначається для: забезпечення потреб України в особливий період; надання держ. підтримки окр. галузям нар. г-ва, підприємствам, установам і організаціям з метою стабілізації економіки у разі тимчас. порушень термінів постачання важливих видів сировини і паливно-енерг. ресурсів, продовольства, виникнення диспропорції між попитом і пропозицією на внутр. ринку; подання гуманітарної допомоги; забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзв. ситуацій.

Закон передбачає існування єдиної системи Д. м. р., який створюється КМ України. Організація формування, зберігання і обслуговування держ. резерву, соціальний розвиток забезпечуються уповноваженим на це центр, органом викон. влади, який здійснює управління Д. м. р., підприємствами, установами та організаціями, що входять до єдиної системи держ. резерву України. Структура цієї системи і порядок управління нею визначаються КМ України. Запаси Д. м. р. незалежно від його місцезнаходження, а також підприємства, установи й організації та ін. об'єкти, що входять до системи держ. резерву, зем. ділянки, на яких вони розміщені, є держ. власністю і не підлягають приватизації. Передача майна, закріпленого за цими підприємствами, установами і організаціями, у т. ч. в оренду, проводиться на підставі рішення КМ України.

Законом встановлено нормат. вимоги щодо: номенклатури матеріальних цінностей держ. резерву і норми їх нагромадження; повноважень міністерств, інших центр, та місц. органів викон. влади, уряду АР Крим у сфері держ. резерву; фінансування системи держ. резерву; формування і розміщення замовлень на постачання матеріальних цінностей до державного резерву; порядку відпуску цих цінностей; майнової відповідальності за операції з цінностями Д. м. р. Контроль за створенням, відпуском та використанням Д. м. р. Кабінетом Міністрів України здійснює ВР

України.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази