Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бом-бор arrow БОРОТЬБА ЗА ІСНУВАННЯ
   

БОРОТЬБА ЗА ІСНУВАННЯ

- сукупність процесів, що спричинюються до вибіркового знищення або усунення від розмноження менш пристосованих організмів, внаслідок чого зберігаються і залишають потомство більш пристосовані організми (добір природний). Передумовами Б. за і. є гетерогенність (неоднорідність) особин у будь-якій популяції, зумовлена їхньою мінливістю, та прогресія розмноження, яка виявляється в тому, що кожна пара організмів (з тих, яким властиве перехресне запліднення) або кожний організм (з тих, яким притаманне самозапліднення або нестатеве розмноження) дає значно більше нащадків, ніж може вижити й досягти дорослого стану. Поняття "боротьба за існування" ввів Ч. Дарвін, який розкрив і її еволюційну роль як передумови природного добору. Б. за і. буває прямою (активне змагання в здобуванні їжі й захисті від ворогів) і непрямою, або конституціональною (пасивне змагання в стійкості до несприятливих абіотичних факторів навколишнього середовища); внутрішньовидовою

(між особинами одного виду) і міжвидовою (між представниками різних видів); індивідуальною (змагання окремих особин) і груповою, що відбувається на основі внутрішньовидової (гуртосімейність у комах) чи міжвидової (симбіоз) "взаємодопомоги". В еволюційному процесі різні форми Б. за і. діють не відокремлено, а в тісному взаємозв'язку. Вивчення Б. за і. має практичне значення: його результати враховують у рільництві (при складанні й обгрунтуванні сівозмін), у лісовому, мисливському, рибному г-ві, при розробці біол. методів боротьби з шкідниками, при терапевтичному застосуванні антибіотиків і фітонцидів.

Спроби безпідставного використання деякими бурж. соціологами й економістами біол. поняття "боротьба за існування" для пояснення соціальних явищ (див. Мальтузіанство, Соціальний дарвінізм) різко критикували класики марксизму-ленінізму за антинауковість.

Літ.: Дарвін Ч. Походження видів. К.- X., 1949; Шмальгаузен И. И. Проблемы дарвинизма. Л., 1969; Галл Я. М. Борьба за существование как фактор эволюции. Л., 1976; Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. М. 1976.

Г. К. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази