Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow К-как arrow КАЗАРМЕНИЙ КОМУНІЗМ
   

КАЗАРМЕНИЙ КОМУНІЗМ

вкрай реакційні примітивно-вульгарні уявлення про комунізм як лад, для якого характерні абсолютне зрівняння всіх індивідів, деспотизм вузького кола "лідерів", бюрократизація всієї системи сусп. зв'язків, заперечення людської особистості. Виник як різновид утопічного соціалізму, що відображав ідеологію дрібнобурж. і напівпролет. прошарків капіталістичного суспільства. В основі світогляду "К. к." лежить суб'єктивний ідеалізм і волюнтаризм. "К. к." ігнорує об'єктивні закономірності сусп. розвитку, перебільшує роль насильства й примусу, проповідує заг. аскетизм, намагається здійснити нівелювання всіх людей шляхом суворої регламентації їхнього життя і праці (див. Зрівняльний комунізм). Основоположники марксизму-ленінізму різко критикували "К. к.", зокрема бакунізм як "чудовий зразок казарменого комунізму" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 18, с. 397). Ідеї "К. к." знайшли втілення в найпотворнішій формі в теорії і практиці маоїзму. Лідери маоїстського керівництва Китаю в 60-х pp. почали утверджувати у країні культ насильства й жорстокості, сліпої покори населення правлячій верхівці. При цьому застосовуються примусові методи праці, ігноруються матеріальні і культур. потреби трудящих, насаджуються псевдокомуністичні казармені порядки. КПРС та ін. марксистсько-ленінські партії ведуть рішучу боротьбу проти маоїзму, викривають усі спроби пов'язати "К. к." з наук. комунізмом і дискредитувати таким чином справжній, реальний соціалізм.

В. M Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази