Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
   

АКТ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

— процесуальний документ, який містить дані про підстави, умови і результати проведення психіатр, дослідження. Складається з вступної, дослідницької і мотивувальної частин та висновків. У вступ, частині акта зазначається, коли, ким (прізвище, фах, наук, ступінь і вчене звання, посада, стаж роботи, кваліфікац. клас експерта), на якій підставі проведено експертизу, її форма, хто був присутній при її виконанні, питання, які було поставлено експерту, подані на експертизу об'єкти. Вступна частина містить підпис експерта під попередженням про відповідальність за злісне ухилення від проведення експертизи і свідомо зроблений неправдивий висновок. Дослід, частина акта включає опис поданих на експертизу об'єктів і виклад отриманих при їх дослідженні фактів, що стосуються псих, стану підекспертного в різний час, та його пояснення з приводу цих фактів. Наводяться дані, одержані під час нагляду за підек-спертним у процесі проведення експертизи та застосування ін. методів дослідження, результати клініч. обстеження його псих, стану, дані фіз. та неврол. стану обстежуваного. У мотивувальній частині відтворюється аналіз і синтез встановлених фактів, відображається характер узгодженості даних про псих, стан підекспертного, які виявлені при дослідженні різних об'єктів експертизи, науково пояснюються виявлені факти, обґрунтовуються висновки.

У висновках експерт формулює відповіді на поставлені запитання у межах своєї компетенції. Відповіді, які стосуються безпосередню предмета експертизи, повинні бути конкретними і не допускати різних тлумачень. Вони не повинні мати форму рекомендацій або вказівок слідству чи суду. Якщо в процесі дослідження експертом виявлено вагомі для справи факти, з приводу яких йому не були поставлені запитання, від дає на них відповіді з власної ініціативи. Акт підписується експертом. Якщо дослідження проводилось експертною комісією, складається спільний акт з підписами всіх членів комісії. Якщо експерти не дійшли згоди, вони, складаючи акт, висловлюють і підписують свою думку окремо. При проведенні комплексної експертизи кожний експерт має право підписати спільний акт або ту його частину, що відображає хід і результати досліджень, проведених НИМ ОСОбиСТО. В. Б. Первомайський.

 

Схожі за змістом слова та фрази