Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА
   

ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА

(ЕОМ) - машина для автоматизації обчислень і обробки інформації, що виконуються за заданими правилами, з використанням електронних елементів для перетворення, зберігання, введення та виведення інформації. ЕОМ розрізняють за формою подання інформації - дискретною, аналоговою, або неперервною, та комбінованою і способом її переробки - аналоговим, послідовно-керованим та комбінованим. Виділяють осн. класи ЕОМ: цифрові (ЕЦОМ), аналогові (ЕАОМ) й гібридні (ЕГОМ). Першу ЕЦОМ "ЕNIАС" розроблено 1946 в США, першу вітчизняну "МЭСМ" - в Ін-ті електротехніки АН УРСР 1950. В ЕЦОМ інформація подається в дискретній формі (у вигляді кодів величин), а переробляється будь-яким із згаданих вище способів. Відповідно до способу переробки інформації ЕЦОМ поділяють на цифрові інтегрувальні машини (аналогова переробка) і машини, основані на послідовно-керованій її переробці. За призначенням розрізняють універсальні та спеціалізовані ЕЦОМ. В універсальних, як правило, програми користувачів подаються у вигляді змінних наборів кодів у пам'яті обчислювальної машини, в спеціалізованих вони реалізуються в структурі машини (у т. ч. й за допомогою наборного коду). Універсальні ЕЦОМ найпоширеніші, розвиток їх спрямовано на підвищення продуктивності, а також мініатюризації апаратури (див. також Цифрова обчислювальна машина). В ЕАОМ інформація подається в аналоговій формі (у вигляді електронних аналогів матем. величин) й обробляється аналоговим способом (див. також Аналогова обчислювальна машина). В ЕГОМ інформація подається в неперервному й дискретному вигляді. Перший вид використовують для переробки інформації аналоговим способом, другий - для керування такою переробкою, а також у обробних процесорах. Гібридні обчислювальні системи сполучають у собі позитивні якості ЕАОМ і ЕЦОМ. Див. також Обчислювальна машина і Обчислювальна техніка.

Літ.: Глушков В. М. [та ін.]. Вычислительные машины с развитыми системами интерпретации. К., 1970; Каган Б. М., Каневский М. М. Цифровые вычислительные машины и системы. М., 1974.

В. М. Глушков. 3. Л. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази