Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СОЦІАЛІЗМУ
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СОЦІАЛІЗМУ

— сукупність матеріально-речових елементів продуктивних сил за соціалізму; велике машинне виробництво в усіх галузях нар. господарства, що планомірно організоване в масштабі всієї країни для найповнішого задоволення матеріальних і культурних потреб трудящих. М.-т. б. с. на першому етапі розвивається на базі машинного виробництва, створеного за капіталізму, яке після перемоги соціалістичної революції переходить у загально-нар. власність. Проте соціалізм — перша фаза комуністичного сусп. ладу — піддає цю базу соціально-екон. та виробничо-тех. реконструкції, що відповідає новій організації праці, прогресивній техніці й технології. Ще на початку побудови основ соціалізму В. І. Ленін вказував, що "ми повинні мати нову технічну базу для нового економічного будівництва" (Повне зібр. тв., т. 40, с. 105), що будівництво нового сусп. ладу, можливе "на сучасній технічній основі, яка ґрунтується на сучасній науці, техніці, на електриці" (там же, т. 41, с. 293). Формування матеріальної основи нового ладу в Рад. Союзі відбувалося в процесі подолання тех.-екон. відсталості країни, в умовах багатоукладності економіки, супроводилося класовою боротьбою. М.-т. б. с. була побудована на основі реального усуспільнення виробн. і праці, проведення соціалістичної індустріалізації, створення великої пром-сті, в першу чергу важкої індустрії, як необхідної умови докорінної реконструкції всього нар. г-ва, забезпечення екон. незалежності і оборонної могутності країни, а також проведення соціалістичної перебудови с. г. (див. Колективізація сільського господарства в СРСР). В основному М.-т. б. с. в Рад. країні було створено вже в довоєнний період. Це дало змогу забезпечити утвердження і панування соціалістичних виробн. відносин, реалізацію вищої мети виробництва — дедалі повнішого задоволення потреб суспільства, здійснення принципів права на працю і розподілу за працею, створити кваліфіковані кадри, а також здобути істор. перемогу рад. народу над фашизмом у Великій Вітчизн. війні, здійснити післявоєнну відбудову нар. г-ва. М.-т. б. с. на етапі розвинутого соціалістичного суспільства характеризується кількісними і якісними зрушеннями її структурних елементів, результативністю використання, що проявляється у високо розвинутих засобах праці, в досягненнях науково-технічного прогресу, в розвинутій соціальній, технологічній і багатогалузевій комбінації виробництва, у гігантському збільшенні його обсягів, підвищенні продуктивності сусп. праці. За масштабами усуспільнення, рівнем розвитку і ефективністю використання наук.-виробничого потенціалу, за галузевою і регіональною структурою ма-теріально-тех. база розвинутого соціалізму дає можливість успішно розв'язувати складні й величні соціально-екон. програмні завдання партії. Однак за розмірами, рівнем розвинутості сучасна М.-т. б. с. ще не повністю усуває в усіх галузях нар. г-ва важку, некваліфіковану й малокваліфіковану працю, ще не може забезпечити цілковитого перетворення с.-г. праці на різновид індустріальної, усунути істотні відмінності між розумовою і фіз. працею. Вона ще не може створити ту кількість і якість матеріальних благ, яка б забезпечила перехід до розподілу їх за потребами. КПРС у своїй практичній діяльності, спираючись на марксистсько-ленінську теорію і практику розвинутого соціалізму, постійно спрямовує зусилля рад. народу на дальший розвиток М.-т. б. с, що є одночасно планомірним і безпосереднім процесом побудови матеріально-технічної бази комунізму. Досвід створення М.-т. 6. с. в Рад. Союзі широко використовують країни соціалістичної співдружності.

Літ. див. до ст. Матеріально-технічна база комунізму.

І. С. Ступницький.

 

Схожі за змістом слова та фрази