Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow генес-герма arrow ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН
   

ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН

- методи, за допомогою яких вивчають у свердловинах фізичні й хімічні властивості гірських порід. Гол. завдання Г. м. д. с.- безкер-нова геол. документація гірських порід, визначення речовинного складу та умов залягання їх, виявлення й оцінка запасів корисних копалин. Дослідження в свердловинах провадять усіма геофізичними методами розвідки. Найчастіше застосовують такі методи: електричні (вивчають питомий електр. опір гірських порід, потенціали природної та штучної поляризації порід тощо), ядерні (досліджують природну радіоактивність порід, а також наведені гамма- і нейтронні поля) та акустичні (вивчають швидкість поширення та затухання пружних хвиль). Крім указаних, застосовують газовий, термічний, механічний, а також методи, призначені для контролю тех. стану свердловин (відхилення стовбура свердловини від вертикалі, наявність каверн на стінках тощо). Геофіз. вимірювання здійснюють за допомогою зондів каротажних, обладнаних датчиками фіз. параметрів або ін. приладами (лічильниками гамма-випромінювання, термометрами, кавер-номірами тощо), сигнали від яких передаються по кабелю на земну поверхню і реєструються відповідною апаратурою. Результати геофіз. досліджень свердловин зображують у вигляді діаграм. В геол. л-рі поряд з терміном "геофізичні методи дослідження свердловин" вживається й застарілий термін "каротаж".

Літ.: Справочник геофизика, т. 2. М., 1961; Филиппов Е. М. Ядерная геофизика, т. 1 - 2. Новосибирск, 1973; Петкевич Г. И. Информативность акустических характеристик неоднородных геологических сред. К., 1976.

І. А. Козачок, В. П. Рудницъкий.

 

Схожі за змістом слова та фрази