Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow чеп-черні arrow ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
   

ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

— робота В. І. Леніна, написана навесні 1918, коли внаслідок тріумфального походу Радянської влади на більшій частині території країни утвердилася влада Рад, і в умовах мирного перепочинку перед Комуністичною партією і Рад. д-вою постали завдання мирного соціалістичного будівництва. Перший варіант статті В. І. Ленін продиктував 23—26.ІІІ 1918. У квітні 1918 В. І. Ленін за дорученням ЦК партії склав "Тези про завдання Радянської влади в теперішній момент", які було обговорено і схвалено на пленарних засіданнях ЦК РКП(б) і ВЦВК. За постановою ЦК "Тези" вперше опубліковано 28.IV 1918 в газ. "Правда", в додатку до газ. "Известия ВЦИК" і того ж року видано окремою брошурою під назвою "Чергові завдання Радянської влади". На Україні працю В. І. Леніна вперше видано 1920. "Ч. з. Р. в." — документ програмного значення. В цьому творі науково обґрунтовано конкретний план будівництва основ соціалістичної економіки в одній, окремо взятій, країні, сформульовано осн. принципи екон. політики пролет. д-ви в перехідний період від капіталізму до соціалізму, дано глибокий аналіз вирішальної ролі Комуністичної партії і керованих нею нар. мас у здійсненні соціалістичних перетворень у Країні Рад, обгрунтовано питання організації управління країною, нар. г-вом. В. І. Ленін писав: "Ми, партія більшовиків, Росію переконали. Ми Росію відвоювали — у багатих для бідних, у експлуататорів для трудящих. Ми повинні тепер Росією управляти" (Повне зібр. тв., т. 36, с. 162). В. І. Ленін вказував, що завдання партії і Рад. влади полягає в тому, щоб перебороти дрібнобурж. стихію, зміцнити соціалістичний уклад г-ва, перетворити його в пануючий, а потім і в єдиний. На перший план у цій справі В. І. Ленін висував організацію всенар. обліку і контролю, особливо робітничого контролю над виробн. і розподілом продуктів. У боротьбі з дрібнобурж. стихією В. І. Ленін пропонував використовувати державний капіталізм. Однією з конкретних умов створення соціалістичної економіки В. І. Ленін вважав досягнення вищої в порівнянні з капіталістичною продуктивності праці та обґрунтував шляхи й осн. фактори успішного розв'язання цього завдання: освоєння природних багатств країни, всебічний розвиток важкої індустрії, безперервний тех. прогрес, піднесення загальноосв. і культур.-тех. рівня всіх трудящих, зміцнення трудової дисципліни, наук. орг-ція праці, правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів до праці, непримиренність до ледарів і рвачів, оволодіння мистецтвом управління підприємствами. Засобами досягнення цієї мети В. І. Ленін вважав організацію соціалістичного змагання, підготовку кадрів своїх спеціалістів — вихідців з трудового народу, впровадження відрядної оплати праці, ліквідацію зрівнялівки тощо. Разом із тим В. І. Ленін ставив питання про необхідність використання під контролем пролет. д-ви бурж. спеціалістів, позитивного досвіду наук. організації праці, нагромадженого в країнах розвинутого капіталізму. В. І. Ленін обґрунтував принцип демократичного централізму в організації управління рад. г-вом, розглянув питання про вирішальну роль диктатури пролетаріату в соціалістичній перебудові суспільства. У своїй роботі В. І. Ленін показав, що джерелом сили Рад. д-ви є залучення всіх трудящих до діяльності Рад, до управління держ. справами, до здійснення правосуддя. За Рад. влади, підкреслював В. І. Ленін, демократія вперше служить трудящим. Настанови В. І. Леніна про Радянську соціалістичну державу, про радянське будівництво були і залишаються теор. основою для вдосконалення форм і методів діяльності держ. і громад. орг-цій у соціалістичних країнах. Праця В. І. Леніна "Ч. з. Р. в." має велике істор. значення. Обґрунтовані в ній принципи управління д-вою в цілому та її економікою мають загальний, універсальний характер, вони зберігають актуальність і для сучас. етапу комуністичного буд-ва в Рад. країні, мають велике міжнар. значення.

В. І. Юрчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази