Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коліб-комб arrow КОЛОНІЇ АНТИЧНІ
   

КОЛОНІЇ АНТИЧНІ

— поселення, засновані стародавніми греками поза межами материкової, острівної і малоазійської Греції (див. Греція Стародавня) і римлянами на завойованих Стародавнім Римом землях Італії та за її межами. Колонізація в античному світі була зумовлена відносним перенаселенням (надлишком населення при недостатньому розвиткові продуктивних сил), посиленням майнової нерівності, що призвела до обезземелення дрібних хліборобів, та загостренням класової боротьби. Грецька колонізація була найінтенсивнішою у 8—6 ст. до н. е. Грец. колонії були незалежними від метрополії і мали власний держ. лад. Зв'язки між колонією та метрополією обмежувалися екон. інтересами, спільністю культів і календаря. Спочатку греки створювали апойкії (землеробські й торг.-землеробські поселення), а з 6 ст. до н. е.— також клерухії (військ.-землеробські поселення). Греки засновували колонії на узбережжях Середземного і Чорного морів (див., зокрема, Античні держави Північного Причорномор'я). Найінтенсивніше колонізацію проводили Мілет, Корінф, Халкіда Евбепська, Мегара, Фокея. У період еллінізму греко-македонці заснували ряд міст, яким надали екон. і політ. привілеї (колонії особливого типу): Александрію, Селевкію (на р. Тігрі) та ін. Ці міста мали зміцнити імперію Александра Македонського.

Римська колонізація почалася в 5 ст. до н. е. Перші римські колонії створювалися на території Італії, а з 2 ст. до н. е.— поза її межами. Спочатку метою рим. колонізації було наділення землею збіднілих громадян, а з 1 ст. до н. е.— ветеранів. З посиленням екон. могутності Риму в зв'язку з розвитком виробництва і товарних відносин метою колонізації стало створення нових пунктів рим. торгівлі. У період імперії рим. колонії перетворилися на провінційні міста, жителі яких здобули права рим. громадянства. Грец. і рим. колонізація сприяла прискоренню соціально-екон. і політ. розвитку місц. племен, формуванню в них класового суспільства, розвитку їхньої економіки і культури. Культура і побут племен, на території яких відбувалася антична колонізація, у свою чергу, мали вплив на античний світ.

Л. Л. Дмитренко.

Колонії античні - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази