Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УРСР/УКРАЇНИ 1963
   

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УРСР/УКРАЇНИ 1963

— кодифікований законод. акт, в якому систематизовано норми цив. права, що діяли на тер. України і регулювали майнові і пов'язані з ними особисті (немайнові) відносини. Прийнятий 18.VII 1963, набув чинності 1.1 1964.

Складався з преамбули та 8 розділів. У розд. І «Загальні положення» окреслено відносини, регульовані кодексом, підстави виникнення цив. прав і обов'язків, їх здійснення і захист, визначення суб'єктів цив. права та ін. Він містив норми, що визначали осн. положення, завдання кодексу, поняття «громадянин» і «юридична особа», їхні правоздатність і дієздатність, захист цив. прав, угоди, позовну давність тощо.

У розд. II «Право власності» йшлося про поняття права власності, форм власності в Україні, їх рівноправність, підстави виникнення і припинення права власності, засоби захисту права власності. Розділ III «Зобов'язальне право» складався з двох частин: у першій містилися заг. положення, що визначали поняття «зобов'язання», відзначались підстави його виникнення, вимоги до його виконання, способи забезпечення виконання зобов'язань, відповідальність за порушення зобов'язань, порядок припинення та ін.; у другій — окр. види зобов'язань: договірні (купівля-продаж, міна, поставка, майновий найм, найм жилого приміщення, безоплатне користування майном, підряд, підряд на капітальне буд-во, перевезення, позика, доручення, комісія, схов та ін.), зобов'язання, що випливали із заподіяння шкоди (делікти), внаслідок рятування соц. майна та придбання чи збереження майна без достатніх підстав.

Норми розділів IV «Авторське право», V «Право на відкриття» та VI «Право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію» містили лише деякі заг. положення щодо прав, регулювання авторського і суміжних прав, відносин, пов'язаних із наук, відкриттями, винаходами, корисними моделями, пром. зразками, знаками для товарів і послуг, рац. пропозиціями, та значною мірою мали бланкетний характер. Розділ VII «Спадкове право» визначав підстави спадкоємства, осіб, що могли бути спадкоємцями, черговість спадкування, порядок спадкування утриманцями, усиновленими і усиновителями, порядок спадкоємства за заповітом (форму заповіту, порядок підписання і скасування заповіту, наслідки недійсності заповіту), порядок прийняття спадщини та відмови від неї та ш. Розділ VIII «Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів» визначав правоздатність та дієздатність в Україні іноз. гр-н, осіб без громадянства, іноз. підприємств та організацій, порядок застосування цив. законів іноз. держав і міжнар. договорів, у т. ч. визначення закону, що застосовувався до форми угоди, до зобов'язань по зовнішньоторг. угодах, довіреності, позов, давності, права власності, до зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, до спадкоємства за участю вказаних осіб. З набуттям Україною держ. незалежності Верх. Рада України прийняла 15 законів, якими до кодексу було внесено істотні зміни та доповнення з приводу регулювання права власності, застави, відшкодування моральної (немайн. шкоди), строків позов, давності, авторського права і суміж. прав тощо. Втратив силу у зв'язку з прийняттям Цивільного Кодексу України 2003.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази