Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ
   

ТЕХНІКА УПРАВЛІННЯ

— комплекс тех. засобів, що забезпечують механізацію і автоматизацію орг.-управлінських процесів у різних ланках нар. господарства. Об'єднує велику кількість устаткування (від конторських рахівниць і арифмометрів до складних автом. пристроїв та ЕОМ). Т. у. поділяють на такі групи: засоби реєстрації, збирання й формування первинної інформації; засоби зберігання й пошуку даних; засоби обробки й передавання даних: засоби аналізу і приведення інформації у форму, зручну для прийняття рішень; обладнання робочих місць і приміщень, що поліпшують умови праці адм.-управлінського персоналу. Т. у. заміняє людину у виконанні багатьох функцій управління, полегшує її працю, забезпечує скорочення чисельності адм.-управлінського персоналу, підвищення ефективності управляючої системи. Тех.-екон. показники використання Т. у. поліпшуються при спец. підготовці об'єкта до її впровадження, при переході до комплексної обробки управлінської інформації. В сучас. умовах, коли відбувається перехід від механізації окремих дільниць планування і управління до інтегрованих систем машинної обробки інформації, дедалі зростаючу роль у комплексі Т. у. відіграє електронна обчислювальна техніка як основа створення автоматизованих систем управління (АСУ) різних класів і призначення.

Ю. М. Канигін.

 

Схожі за змістом слова та фрази